Gjennomført
Se Resultat

Formål

Vi lyser ut inntil 20 millioner kroner til etablering og drift av internasjonale forskningsnettverk på utviklingsfeltet for å styrke dialogen og informasjonsdelingen mellom forskere, forskningsorganisasjoner og brukere av forskning i Norge og internasjonalt.

Viktige datoer

07. okt 2020

Åpen for søknad

18. nov 2020

Søknadsfrist

01. feb 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 32 000 000
Tildelte midler
Kr 18 000 000
Mottatte søknader
5
Innvilgede søknader
3

Innvilgede søknader