Gjennomført
Se Resultat

Midler til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet

Den økonomiske rammen for utlysningen ble utvidet til 1,4 milliarder kroner etter Styrets behandling av budsjett den 29. oktober 2020.

Forskningsrådet mottok 166 skisser til fristen den 27. mai. Utlysningen er åpen for alle fag- og temaområder, men vil kun gjelde for de som deltok i denne obligatoriske skisserunden. I søknaden må dere referere til prosjektnummeret for minst én av skissene som søknaden er basert på.

Viktige datoer

22. sep 2020

Webinar om høstens forskningsinfrastruktur-utlysning

07. okt 2020

Åpen for søknad

18. nov 2020

Søknadsfrist

Desember 2021

Styrets vedtak

Publiseres i midten av desember.

Viktige datoer

Formål

Målet med utlysningen er å støtte prosjekter som:

  • vil gi norske forskningsmiljøer og næringsliv tilgang til relevant og oppdatert infrastruktur, som understøtter forskning og innovasjon av høy kvalitet og som vil bidra til å møte samfunnets kunnskapsutfordringer
  • vil styrke, samordne og optimalisere utnyttelse og internasjonalisering av nasjonal forskningsinfrastruktur der Norge har sterke forskningsmiljøer
  • gjelder ny norsk deltakelse i internasjonal forskningsinfrastruktur 

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 9 200 000 000
Mottatte søknader totalt:
Kr 120
Invitert til kontraktsforhandlinger:
22
Antall på reserveliste:
7
Prosjekter som inviteres til forhandlinger
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
322227IFE (Kjeller), FFI, SINTEF ENERGI AS, SINTEF AS, UiO, NTNU, UiANorwegian Advanced Battery Laboratory (NABLA)N/AN/A10.12.2021
322683IFE (Kjeller), SINTEF ASNorwegian Infrastructure for Multiphase FlowsN/AN/A10.12.2021
322681IFE (Kjeller), UiOCompetence Hub for Neutron TechnologyN/AN/A10.12.2021
322466NPI (Tromsø), UiB, NILU, NORCE, NORSAR, UiO, University of Leeds, British Antarctic Survey, Washington State UniversityTroll Observing NetworkN/AN/A10.12.2021
322231NR (Oslo), FHI, UiT, SSB, Arkivverket, NBHistorical RegistersN/AN/A10.12.2021
322672NTNU (Trondheim), OUS, E-DIR, UiB, FHI, HELSE SØR-ØST RHF, HELSE MIDT-NORGE RHF, UiO, HELSE NORD RHF, UiT, HELSE VEST RHFBiobank Norway 4 - a national biobank research infrastructureN/AN/A10.12.2021
322535NTNU (Ålesund), RUNDE MILJØSENTER AS, SINTEF ÅLESUND ASThe Digital Ocean Space - Møre Ocean LabN/AN/A10.12.2021
322247NILU (Kjeller), CICERO, METAerosol, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure in NorwayN/AN/A10.12.2021
322373NTNU (Trondheim), UiO, UiB, UiT, SINTEF ASNorwegian NMR (Nuclear Magnetic Resonance) Platform 2N/AN/A10.12.2021
322552NTNU (Trondheim), UiO, SINTEF AS, USNNorwegian Micro- and Nanofabrication Facility III BN/AN/A10.12.2021
322425PRIO (Oslo), UiO, SIPRI, Uppsala UniversitetPeace Science InfrastructureN/AN/A10.12.2021
322440RISE PFI AS (Trondheim)The NORwegian CELlulose laboratoryN/AN/A10.12.2021
322654SINTEF AS (Trondheim), NTNUTransition to Sustainable Resource Efficiency in Metal Production and Recycling (TEMP)N/AN/A10.12.2021
322330SINTEF AS (Trondheim), NTNU, UiOThe Norwegian Centre for Transmission Electron Microscopy IIN/AN/A10.12.2021
322258SINTEF OCEAN AS (Trondheim), SINTEF AS, NTNUNorwegian Test Center for Seaweed Cultivation and Utilization Technologies – RI SEAWEEDN/AN/A10.12.2021
322573SINTEF AS (Trondheim), Undervisningsbygg OSLO KF, SINTEF Energi, NTNU, HÖEGH EIENDOM AS, ENOVA SF, GK INNEKLIMA AS, OBOS BBL, BOLIGBYGG OSLO KF, STATSBYGG, AKERSHUS ENERGI VARME AS, SMART INNOVATION NORWAY AS, DRAMMEN EIENDOM KF, IFE, SOLENERGI FUSen AS, ENTRO ASNorwegian e-Infrastructure for energy-flexible and healthy buildingsN/AN/A10.12.2021
322392UiB (Vestland), NMBU, NTNU, UiO, UiTELIXIR3 - Strengthening the Norwegian Node of ELIXIRN/AN/A10.12.2021
321955UiO (Oslo), USN, HVL, UiBEnabling LHC Physics at Extreme Collision Rates IIN/AN/A10.12.2021
322364UiO (Oslo) fourMs Lab UpgradeN/AN/A10.12.2021
322607UiO (Oslo), UiB, NTNU, OUS, UiT Norwegian Advanced Light Microscopy Imaging Network Phase II (NALMIN-II)N/AN/A10.12.2021
322336UiO (Oslo), SIMULA, NORCE, UiB, UiA, SINTEF AS, UNINETT Sigma2, NTNU, UiT Norwegian Artificial Intelligence CloudN/AN/A10.12.2021
322167UNINETT Sigma2 (Oslo), NTNU, UiO, UiB, UiT E-INFRA 2020 - A National e-infrastructure for ScienceN/AN/A10.12.2021

Søknader på reserveliste

Prosjektene på reservelisten er (i rangert rekkefølge):

321862

UiO, NIKU, NTNU, Vitenskapsmuseet UiT, UiB, UiS, Arkeologisk museum UiS)

National Infrastructure for Scientific Research on Cultural Heritage (SciCult)

1

322661

St.Olavs, SINTEF AS, NTNU, UiO, OUS

Norsk Senter for Minimal Invasiv Bildeveiledet Behandling og Medisinsk Teknologi, Fase 2

2

322483

NORCE, MET, UiO, UiB, NERSC, NILU

Infrastructure for Norwegian Earth System modelling phase 2

3

322460

NMBU, NIBIO, UiT, NTNU, UiO

Norwegian Plant Phenotyping Platform (PheNo)

4

322700

NGI, NTNU, UiO, UiT

Norwegian Geohazards research infrastructure for climate change adaptation (NORGEO)

5

322541

UiB, NTNU

Norwegian open infrastructure for high-throughput experimentation and scale-up

6

322569

RISE PFI AS, SINTEF AS, SINTEF Energi, NTNU, NMBU, NIBIO

Norwegian Biorefinery Laboratory III

7

Prosjektnr. 

Søkerkonsortium (vertsinstitusjon uthevet)

Prosjekttittel, søkt beløp

Rangering

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 10:23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.