Gjennomført
Se Resultat

Formål

Formålet med utlysningen er å stimulere norske forskere til å delta mer i og øve sterkere påvirkning på global miljø- og klimaforskning.

Viktige datoer

20. mai 2020

Åpen for søknad

25. mai 2020

Søknadsfrist

01. aug 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

31. des 2020

Seneste tillatte prosjektstart

31. des 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 9 100 000
Tildelte midler
Kr 3 000 000
Mottatte søknader
13
Innvilgede søknader
5

Innvilgede søknader

Prosjektnr.
Prosjektnr. 316100
Prosjektnr. 315552
Prosjektnr. 314244
Prosjektnr. 314122
Prosjektnr. 314040