Gjennomført
Se Resultat

Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

Vi er klar over at koronasituasjonen kan gjøre det vanskelig å etablere fullgode konsortium og/eller skaffe til veie intensjoner om kontantfinansiering fra samarbeidspartnerne denne sommeren. Vi vil derfor behandle søknaden selv om prosjektet i oppstartsåret har en lavere kontantfinansiere enn kravet tilsier. Avviket må beskrives godt, og det må legges en plan for å møte utlysningens krav til samarbeid og finansiering i resten av prosjektperioden. I søknadsbehandlingen vil graden av forpliktelse og risiko forbundet med oppstart og gjennomføring bli evaluert. Dette vil som før påvirke søknadens karakter og behandling i porteføljestyrene.

25. juni: Tekst om ønskede prosjekter etter regjeringens tiltakspakke 3 lagt til i prioriteringen 140 millioner til forskning på miljøvennlig energi.

Viktige datoer

29. jun 2020

Åpen for søknad

02. sep 2020

Søknadsfrist

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 900 000 000
Tildelte midler
Kr 312 000 000
Mottatte søknader
67
Innvilgede søknader
24
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
320825Universitetsbiblioteket NMBUGrid support from multiple assetsN/AN/A22.06.2021
320794SINTEF ENERGI ASHydroConnect - Impacts of connecting Norwegian hydropower to continental Europe and the UKN/AN/A22.06.2021
320789Institutt for industriell økonomi og teknologiledelseDigitalization of short-term resource allocation in power marketsN/AN/A22.06.2021
320760INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK2ND LIFE - The value of second life batteries in the future energy systemN/AN/A22.06.2021
320750INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKKSUn in Norway: POtential and INTegration of the solar energy resourceN/AN/A22.06.2021
320726NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE ASInfluence of Hydropower on Lake Ecology of Atlantic Salmon in a Changing Environment (LakES)N/AN/A22.06.2021
320700Stiftelsen Norsk institutt for naturforskning, Akvatisk naturmangfoldTurbulent eddies to create paths for safe downstream migration for salmonids and eel past hydropower intakesN/AN/A22.06.2021
320654SINTEF ASNorwegian in-situ Rock Stress for Sustainable Development of Hydroelectric PowerN/AN/A22.06.2021
320260SINTEF ENERGI ASCCShip - Deploying Carbon Capture and Storage for ships to enable maritime CO2 emission mitigationN/AN/A22.06.2021
320257INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKKMonitoring of glycol quality to Reduce operational risksN/AN/A22.06.2021
320240CICERO SENTER FOR KLIMAFORSKNINGHYDROGEN: Climate and environmental impacts of hydrogen emissionsN/AN/A22.06.2021
320233SINTEF ENERGI ASLH2 Pioneer - Ultra-insulated seaborne containment system for global LH2 ship transportN/AN/A22.06.2021
320100UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITETEnvironmental impact of Methane seepage and sub-seabed characterization at LoVe - Node 7N/AN/A22.06.2021
319951NORSK REGNESENTRALGEOPARD - Geostatistical Event-based Object-model Predicted from Analogue Reservoir DepositsN/AN/A22.06.2021
319930SINTEF ENERGI ASNew gases for GIS - long-term reliability and fundamental understanding of insulation propertiesN/AN/A22.06.2021
319885NORCE Miljø/Klima VESTLANDMetaBridge: Metabarcode data in marine environmental monitoring - bridging the gap between science and managementN/AN/A22.06.2021
319849Norwegian Geological SurveyBASE - Basement weathering and fracturing on- and offshore NorwayN/AN/A22.06.2021
319795SINTEF ENERGI ASWaste-to-Energy and Municipal Solid Waste management systems in Circular EconomyN/AN/A22.06.2021
319723SINTEF Energy ResearchNext generation Biogas production through the Synergetic Integration of GasificationN/AN/A22.06.2021
319600SINTEF ENERGI ASSustainable wood stoves through stove, building integration and value chain optimisationN/AN/A22.06.2021
319289SINTEF ENERGI ASDynamic loading of transformer insulationN/AN/A22.06.2021
319158SINTEF ENERGI ASOffshore energy system optimisation considering load and storage flexibilityN/AN/A22.06.2021
319014UNIVERSITETET I STAVANGERNew Cementitious Material for Oil Well Cementing Applications - SafeRockN/AN/A22.06.2021
318899SINTEF ENERGI ASDigital Twin for Optimal Design and Operation of Compact Combined Cycles in Offshore Oil and Gas InstallationsN/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 16:52 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.