Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Mer informasjon om utlysningene og tilgjengelige midler, kommer våren 2020. Det forventes tematisk god bredde på utlysningen. Temaene vil bli annonsert fortløpende fram til endelig utlysning våren 2020.

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Kunnskap og kompetanse som utvikles i prosjektene er åpen, og av grunnleggende og/eller anvendt art – nyttig for brede samfunnsgrupper.

Viktige datoer

05 aug 2020

Åpen for søknad

16 sep 2020

Søknadsfrist

Viktige datoer

Om utlysningen

Utlysningen retter seg mot prosjekter som utvikler forskningskompetanse og -kapasitet i forskningsmiljøene på områder der samarbeidspartnerne mener dette er strategisk viktig for sektoren eller bransjen.

Et viktig krav for denne utlysningen er at samarbeidspartnerne til sammen må kontantfinansiere minimum 20 prosent av forskningsorganisasjonenes kostnader. I tillegg må samarbeidspartnerne bidra med egeninnsats knyttet til å definere prosjektet, oppfølging underveis og i spredning av resultater.

I disse prosjektene skal alle midlene fra Forskningsrådets gå til forskningsorganisasjonene, til deres ikke-økonomiske aktivitet. Det tildeles ikke statsstøtte til samarbeidspartnerne i disse prosjektene, verken direkte eller indirekte.

Du kan lese mer om søknadstypen i "Kompetanse- og samarbeidsprosjekt - veiledningen til søkere".

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i samarbeid med næringsliv kan søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer frem mot våren 2020.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer frem mot våren 2020.

Aktuelle temaer for denne utlysningen

Flere temaer vil bli annonsert fortløpende fram mot endelig utlysning våren 2020.

Energi, transport og lavutslipp

Hav

Petroleum