Gjennomført
Se Resultat

Vi er klar over at koronasituasjonen kan gjøre det vanskelig å etablere fullgode konsortium og/eller skaffe til veie intensjoner om kontantfinansiering fra samarbeidspartnerne denne sommeren. Vi vil derfor behandle søknaden selv om prosjektet i oppstartsåret har en lavere kontantfinansiere enn kravet tilsier. Avviket må beskrives godt, og det må legges en plan for å møte utlysningens krav til samarbeid og finansiering i resten av prosjektperioden. I søknadsbehandlingen vil graden av forpliktelse og risiko forbundet med oppstart og gjennomføring bli evaluert. Dette vil som før påvirke søknadens karakter og behandling i porteføljestyrene.

25. juni: Tekst om ønskede prosjekter etter regjeringens tiltakspakke 3 lagt til i prioriteringen 140 millioner til forskning på miljøvennlig energi.

Formål

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Viktige datoer

30. jun 2020

Åpen for søknad

02. sep 2020

Søknadsfrist

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 900 000 000
Tildelte midler
Kr 312 000 000
Mottatte søknader
67
Innvilgede søknader
24

Innvilgede søknader