INTPART Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

Planlagt

Dette er et varsel om kommende utlysning. Mer informasjon om utlysningen vil bli komme i august/september

Formål

Formålet med utlysningen er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid. Norske forskningsorganisasjoner kan søke om midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA. Andre partnerskapsland kan bli inkludert i den endelige utlysningen. Ordningen skal bidra til økt omfang og høyere kvalitet og relevans i det faglige samarbeidet med utvalgte land, særlig gjennom gode koplinger mellom høyere utdannings- og forskningssamarbeid.

Viktige datoer

07 okt 2020

Åpen for søknad

18 nov 2020

Søknadsfrist

Viktige datoer

Om utlysningen

Ordningen administreres i fellesskap av Forskningsrådet og Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Kontakt: intpart@forskningsradet.no eller intpart@diku.no.

Målet med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt samarbeid. INTPART programmet skal dessuten føre til at vi når disse delmålene:

  • varige internasjonale partnerskap som øker kvaliteten på utdanning og forskning i Norge
  • gode koblinger mellom høyere utdanning og forskning innenfor rammene av partnerskapene
  • økt samarbeid mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner og arbeids- og næringsliv for økt kvalitet og relevans innenfor rammene av partnerskapene, der det er relevant

Hvem kan søke?

Søkere skal være et norsk universitet, en høgskole eller annen norsk forskningsorganisasjon i samarbeid med fremragende internasjonale forskningsorganisasjoner.

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i samarbeid med offentlig sektor, næringsliv, andre offentlige organisasjoner og/eller private organisasjoner kan søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer i august/september 2020.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer i august/september 2020.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonalisering