Gjennomført
Se Resultat

INTPART Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

Viktige datoer

07. okt 2020

Åpen for søknad

21. okt 2020

Webinar for søkere

18. nov 2020

Søknadsfrist

Viktige datoer

Formål

Norske forskningsorganisasjoner kan søke om midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA.  For denne utlysningen kan det også søkes om midler til partnerskap med Tyskland og Frankrike. 

Det overordnede formålet med utlysningen er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt institusjonelt samarbeid.

Videre skal INTPART programmet føre til måloppnåelse på følgende delmål:

  • Varige internasjonale partnerskap som øker kvaliteten på høyere utdanning og forskning i Norge.
  • Gode koblinger mellom høyere utdanning og forskning innenfor rammene av partnerskapene.
  • Samarbeid med arbeids- og næringsliv for økt kvalitet og relevans innenfor rammene av partnerskapene, der det er relevant.

Om søknadsresultatene

Formål: Norske forskningsorganisasjoner kan søke om midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA.  For denne utlysningen kan det også søkes om midler til partnerskap med Tyskland og Frankrike. 

Det overordnede formålet med utlysningen er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt institusjonelt samarbeid.

Søkt beløp
Kr 600 000 000
Tildelte midler
Kr 200 000 000
Mottatte søknader
60
Innvilgede søknader
20
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
322644Institutt for sammenliknende politikkAutocratization Dynamics: Innovations in Research-Embedded LearningN/AN/A22.06.2021
322605OSLOMET - STORBYUNIVERSITETETSafety Matters: Research and education on the Safety of Journalists in cooperation between Norway–Brazil–South Africa and USA.N/AN/A22.06.2021
322600NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUCapsNetwork – International Network for Capsule Imaging in EndoscopyN/AN/A22.06.2021
322558Fysisk instituttJapan-Norway Partnership for Computing in Space ScienceN/AN/A22.06.2021
322546NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUInternational partnership for advancing microbiome-informed aquacultureN/AN/A22.06.2021
322529Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)Protecting aquatic ecosystem and human health from micropollutantsN/AN/A22.06.2021
322479NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUYield Of Ultrasound for the Next Generation (YOUNG) - Heart and Brain Interactions in Children.N/AN/A22.06.2021
322469STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTTClimate-induced geohazards mitigation, management, and education in Japan, South Korea, and Norway (GEOMME)N/AN/A22.06.2021
322457Naturhistorisk museumSAMBA: Scaling Advanced Methods for Biodiversity AssessmentsN/AN/A22.06.2021
322382Fysisk instituttNorway - East Asia Research Training and Education in Advanced MaterialS: program focusing on light-matter interactionsN/AN/A22.06.2021
322375Institutt for oral biologiNorway-India-Brazil-Canada-USA: Partnership for excellence in education, research and innovation in biofilm and antibiotic resistanceN/AN/A22.06.2021
322368Institutt for statsvitenskapSCANCOR - Towards a new era of organizational studies in NorwayN/AN/A22.06.2021
322325UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS NARVIKCollaboration in MicroBial Fuel Cell Research and Innovation Driven Graduate EducationN/AN/A22.06.2021
322317STIFTELSEN NANSEN SENTER FOR MILJØ OG FJERNMÅLINGURban Sustainability in Action: Multi-disciplinary Approach through Jointly Organized Research schoolsN/AN/A22.06.2021
322312SIMULA RESEARCH LABORATORY ASSIMBER: the Simula Berkeley Education and Research CollaborationN/AN/A22.06.2021
322275NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUCircular Manufacturing research and educational collaboration with India and JapanN/AN/A22.06.2021
322253UNIVERSITETET I BERGENConnect and Infect - An interactive network to advance research and education in viral ecology and evolutionN/AN/A22.06.2021
322230Sosialantropologisk instituttStrengthening Environmental Anthropology Research and Education Through Interdisciplinary Methods and CollaborationsN/AN/A22.06.2021
322191NILU - STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNINGPlastic pollution; global sources causing consequences for the Arctic, Towards international state-of-the-art understanding and educationN/AN/A22.06.2021
322176Farmasøytisk instituttInternational Alliance for PharmacoGenetic Epidemiology Excellence (iAPOGEE)N/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 06:50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.