INTPART Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

Gjennomført
Se Resultat

Formål

Norske forskningsorganisasjoner kan søke om midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA.  For denne utlysningen kan det også søkes om midler til partnerskap med Tyskland og Frankrike. 

Det overordnede formålet med utlysningen er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt institusjonelt samarbeid.

Videre skal INTPART programmet føre til måloppnåelse på følgende delmål:

  • Varige internasjonale partnerskap som øker kvaliteten på høyere utdanning og forskning i Norge.
  • Gode koblinger mellom høyere utdanning og forskning innenfor rammene av partnerskapene.
  • Samarbeid med arbeids- og næringsliv for økt kvalitet og relevans innenfor rammene av partnerskapene, der det er relevant.

Viktige datoer

07 okt 2020

Åpen for søknad

21 okt 2020

Webinar for søkere

18 nov 2020

Søknadsfrist

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Formål: Norske forskningsorganisasjoner kan søke om midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA.  For denne utlysningen kan det også søkes om midler til partnerskap med Tyskland og Frankrike. 

Det overordnede formålet med utlysningen er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt institusjonelt samarbeid.

Søkt beløp
Kr 600 000 000
Tildelte midler
Kr 200 000 000
Mottatte søknader
60
Innvilgede søknader
20

Innvilgede søknader