INTPART Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

Gjennomført
Se Resultat

Formål

Norske forskningsorganisasjoner kan søke om midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA.  For denne utlysningen kan det også søkes om midler til partnerskap med Tyskland og Frankrike. 

Det overordnede formålet med utlysningen er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt institusjonelt samarbeid.

Videre skal INTPART programmet føre til måloppnåelse på følgende delmål:

  • Varige internasjonale partnerskap som øker kvaliteten på høyere utdanning og forskning i Norge.
  • Gode koblinger mellom høyere utdanning og forskning innenfor rammene av partnerskapene.
  • Samarbeid med arbeids- og næringsliv for økt kvalitet og relevans innenfor rammene av partnerskapene, der det er relevant.

Viktige datoer

07 okt 2020

Åpen for søknad

21 okt 2020

Webinar for søkere

18 nov 2020

Søknadsfrist

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Formål: Norske forskningsorganisasjoner kan søke om midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA.  For denne utlysningen kan det også søkes om midler til partnerskap med Tyskland og Frankrike. 

Det overordnede formålet med utlysningen er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt institusjonelt samarbeid.

Søkt beløp
Kr 600 000 000
Tildelte midler
Kr 200 000 000
Mottatte søknader
60
Innvilgede søknader
0

Innvilgede søknader

Prosjektnummer
Prosjekttittel
Organisasjon/bedrift
322644Autocratization Dynamics: Innovations in Research-Embedded LearningInstitutt for sammenliknende politikk
322605Safety Matters: Research and education on the Safety of Journalists in cooperation between Norway–Brazil–South Africa and USA.OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
322600CapsNetwork – International Network for Capsule Imaging in EndoscopyNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
322558Japan-Norway Partnership for Computing in Space ScienceFysisk institutt
322546International partnership for advancing microbiome-informed aquacultureNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
322529Protecting aquatic ecosystem and human health from micropollutantsFakultet for realfag og teknologi (REALTEK) - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
322479Yield Of Ultrasound for the Next Generation (YOUNG) - Heart and Brain Interactions in Children.NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
322469Climate-induced geohazards mitigation, management, and education in Japan, South Korea, and Norway (GEOMME)STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
322457SAMBA: Scaling Advanced Methods for Biodiversity AssessmentsNaturhistorisk museum
322382Norway - East Asia Research Training and Education in Advanced MaterialS: program focusing on light-matter interactionsFysisk institutt
322375Norway-India-Brazil-Canada-USA: Partnership for excellence in education, research and innovation in biofilm and antibiotic resistanceInstitutt for oral biologi
322368SCANCOR - Towards a new era of organizational studies in NorwayInstitutt for statsvitenskap
322325Collaboration in MicroBial Fuel Cell Research and Innovation Driven Graduate EducationUNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS NARVIK
322317URban Sustainability in Action: Multi-disciplinary Approach through Jointly Organized Research schoolsSTIFTELSEN NANSEN SENTER FOR MILJØ OG FJERNMÅLING
322312SIMBER: the Simula Berkeley Education and Research CollaborationSIMULA RESEARCH LABORATORY AS
322275Circular Manufacturing research and educational collaboration with India and JapanNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
322253Connect and Infect - An interactive network to advance research and education in viral ecology and evolutionUNIVERSITETET I BERGEN
322230Strengthening Environmental Anthropology Research and Education Through Interdisciplinary Methods and CollaborationsSosialantropologisk institutt
322191Plastic pollution; global sources causing consequences for the Arctic, Towards international state-of-the-art understanding and educationNILU - STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING
322176International Alliance for PharmacoGenetic Epidemiology Excellence (iAPOGEE)Farmasøytisk institutt