Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Gjennomført
Se Resultat

26. juni: Økonomiske ramme for tema Helse er justert til 50 millioner. Mal for partneropplysninger er justert. Oppdatert med tidligste tillatte oppstart (1. mars) og siste tillatte oppstart (1. oktober)

Dere finner kontaktperson for de enkelte temaene lenger ned i utlysningen under det enkelte tema.

Vakttelefon for søknadsfrist 16. september 22 03 72 00 er betjent: mandag 14. september 8-15:00, tirsdag 15. september 8-15:45 og onsdag 16. september kl. 8-13:00.

Formål

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den offentlige virksomhetens planer for utvikling. Prosjektet skal gjennomføres i et faktisk samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøer og andre relevante aktører.

Ved utvikling av prosjekter anbefaler vi at dere tar i bruk verktøy for prosjektutvikling.

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte.

Viktige datoer

16 jun 2020

Webinar om Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Lenke til webinar

05 aug 2020

Åpen for søknad

16 sep 2020

Søknadsfrist

Innen 4. januar 2021

Tilbakemelding på søknad

01 mar 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01 okt 2021

Seneste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 410 000 000
Tildelte midler
Kr 167 000 000
Mottatte søknader
66
Innvilgede søknader
27

Innvilgede søknader