Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Gjennomført
Se Resultat

26. juni: Økonomiske ramme for tema Helse er justert til 50 millioner. Mal for partneropplysninger er justert. Oppdatert med tidligste tillatte oppstart (1. mars) og siste tillatte oppstart (1. oktober)

Dere finner kontaktperson for de enkelte temaene lenger ned i utlysningen under det enkelte tema.

Vakttelefon for søknadsfrist 16. september 22 03 72 00 er betjent: mandag 14. september 8-15:00, tirsdag 15. september 8-15:45 og onsdag 16. september kl. 8-13:00.

Formål

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den offentlige virksomhetens planer for utvikling. Prosjektet skal gjennomføres i et faktisk samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøer og andre relevante aktører.

Ved utvikling av prosjekter anbefaler vi at dere tar i bruk verktøy for prosjektutvikling.

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte.

Viktige datoer

16 jun 2020

Webinar om Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Lenke til webinar

05 aug 2020

Åpen for søknad

16 sep 2020

Søknadsfrist

Innen 4. januar 2021

Tilbakemelding på søknad

01 mar 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01 okt 2021

Seneste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 410 000 000
Tildelte midler
Kr 167 000 000
Mottatte søknader
66
Innvilgede søknader
27

Innvilgede søknader

Prosjektnummer
Prosjekttittel
Organisasjon/bedrift
321033Lekkasjereduksjon i Norges drikkevannsnettOSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN
321099BRAVENT - Efficient smoke ventilation of small firesUNDERVISNINGSBYGG OSLO KF
321020DRIVKRAFT. Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner.SENJA KOMMUNE
321009Nye anskaffelser for dokumentert avfallsreduksjon (NADA)OMSORGSBYGG OSLO KF
321112Autonomous Mobility as a ServiceRUTER AS
321056Optimalt bruvedlikehold for reduserte levetidskostnaderSTATENS VEGVESEN
321042Klimatilpasning og veitransportSTATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET
321114Veikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regionerTRONDHEIM KOMMUNE
321102Datadrevet samskaping - metoder og verktøy for bærekraftig innovasjon og samfunnsutviklingBÆRUM KOMMUNE
321000Automatisert tilstandsregistrering av fylkesvegerINNLANDET FYLKESKOMMUNE SAMFERDSEL
321094GRØNN KAI - Ny infrastruktur for utslippsfrie fartøySTRANDA KOMMUNE
321078Real-time condition and collision risk monitoring for railway infrastructure using fibre optic networksBANE NOR SF
321016Fritidsbåtplattformen - en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid mot fritidsbåtulykkerSJØFARTSDIREKTORATET
321118Innovative sensor networks and citizen empowerment for urban sustainable mobility and clean air - URBANITYOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
321098Hunting the humpback salmonMOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF
321097Jordhelse og karbonfangst DNA kartlegging av jordliv og kretsløpsøkonomiVIKEN FYLKESKOMMUNE
321081Hvordan kommunisere medisinske registerdata til innbyggere på en forståelig måte?OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
321071Resource harvesting from agriculture and forestry residues for CO2 storage and agricultural useMÆRE LANDBRUKSSKOLE
321059Simuleringsbasert trening for samhandling i og mellom helsetjenesteneRÆLINGEN KOMMUNE
321050Makroperspektiv for delt mikromobilitet:Offentlig regulering for effektiv, sikker og bærekraftig mikromobilitetOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
321047Gameplay prediction of reading difficulties (GAMEPLAY). A machine learning approach based on school starters' serious gameplayOSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN
321044Lærende kontrollvirksomhet for å sikre riktig refusjon fra helserefusjonsordningeneHELFO
321043Automation of clinical genetic variant interpretationOSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
321038Helserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølgingBRØNNØY KOMMUNE
321035Geohazard Survey from Air – remote decision support with focus on avalanche applicationsSTATENS VEGVESEN
321027Forebygging av mentale vansker blant søken til barn med kronisk sykdom i kommuner og spesialisthelsetjenesten med innovasjonen "SIBS"Lillestrøm kommune/avlastning barn og unge
321002Medvirkningsmetoder for klimatilpasningVESTLAND FYLKESKOMMUNE