Gjennomført
Se Resultat

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

26. juni: Økonomiske ramme for tema Helse er justert til 50 millioner. Mal for partneropplysninger er justert. Oppdatert med tidligste tillatte oppstart (1. mars) og siste tillatte oppstart (1. oktober)

Dere finner kontaktperson for de enkelte temaene lenger ned i utlysningen under det enkelte tema.

Vakttelefon for søknadsfrist 16. september 22 03 72 00 er betjent: mandag 14. september 8-15:00, tirsdag 15. september 8-15:45 og onsdag 16. september kl. 8-13:00.

Viktige datoer

05. aug 2020

Åpen for søknad

16. sep 2020

Søknadsfrist

Innen 4. januar 2021

Tilbakemelding på søknad

01. mar 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2021

Seneste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Formål

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den offentlige virksomhetens planer for utvikling. Prosjektet skal gjennomføres i et faktisk samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøer og andre relevante aktører.

Ved utvikling av prosjekter anbefaler vi at dere tar i bruk verktøy for prosjektutvikling.

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 410 000 000
Tildelte midler
Kr 167 000 000
Mottatte søknader
66
Innvilgede søknader
27
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
321033OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATENLekkasjereduksjon i Norges drikkevannsnettN/AN/A22.06.2021
321099UNDERVISNINGSBYGG OSLO KFBRAVENT - Efficient smoke ventilation of small firesN/AN/A22.06.2021
321020SENJA KOMMUNEDRIVKRAFT. Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner.N/AN/A22.06.2021
321009OMSORGSBYGG OSLO KFNye anskaffelser for dokumentert avfallsreduksjon (NADA)N/AN/A22.06.2021
321112RUTER ASAutonomous Mobility as a ServiceN/AN/A22.06.2021
321056STATENS VEGVESENOptimalt bruvedlikehold for reduserte levetidskostnaderN/AN/A22.06.2021
321042STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATETKlimatilpasning og veitransportN/AN/A22.06.2021
321114TRONDHEIM KOMMUNEVeikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regionerN/AN/A22.06.2021
321102BÆRUM KOMMUNEDatadrevet samskaping - metoder og verktøy for bærekraftig innovasjon og samfunnsutviklingN/AN/A22.06.2021
321000INNLANDET FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELAutomatisert tilstandsregistrering av fylkesvegerN/AN/A22.06.2021
321094STRANDA KOMMUNEGRØNN KAI - Ny infrastruktur for utslippsfrie fartøyN/AN/A22.06.2021
321078BANE NOR SFReal-time condition and collision risk monitoring for railway infrastructure using fibre optic networksN/AN/A22.06.2021
321016SJØFARTSDIREKTORATETFritidsbåtplattformen - en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid mot fritidsbåtulykkerN/AN/A22.06.2021
321118OSLO KOMMUNE BYMILJØETATENInnovative sensor networks and citizen empowerment for urban sustainable mobility and clean air - URBANITYN/AN/A22.06.2021
321098MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KFHunting the humpback salmonN/AN/A22.06.2021
321097VIKEN FYLKESKOMMUNEJordhelse og karbonfangst DNA kartlegging av jordliv og kretsløpsøkonomiN/AN/A22.06.2021
321081OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HFHvordan kommunisere medisinske registerdata til innbyggere på en forståelig måte?N/AN/A22.06.2021
321071MÆRE LANDBRUKSSKOLEResource harvesting from agriculture and forestry residues for CO2 storage and agricultural useN/AN/A22.06.2021
321059RÆLINGEN KOMMUNESimuleringsbasert trening for samhandling i og mellom helsetjenesteneN/AN/A22.06.2021
321050OSLO KOMMUNE BYMILJØETATENMakroperspektiv for delt mikromobilitet:Offentlig regulering for effektiv, sikker og bærekraftig mikromobilitetN/AN/A22.06.2021
321047OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATENGameplay prediction of reading difficulties (GAMEPLAY). A machine learning approach based on school starters' serious gameplayN/AN/A22.06.2021
321044HELFOLærende kontrollvirksomhet for å sikre riktig refusjon fra helserefusjonsordningeneN/AN/A22.06.2021
321043OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HFAutomation of clinical genetic variant interpretationN/AN/A22.06.2021
321038BRØNNØY KOMMUNEHelserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølgingN/AN/A22.06.2021
321035STATENS VEGVESENGeohazard Survey from Air – remote decision support with focus on avalanche applicationsN/AN/A22.06.2021
321027Lillestrøm kommune/avlastning barn og ungeForebygging av mentale vansker blant søken til barn med kronisk sykdom i kommuner og spesialisthelsetjenesten med innovasjonen "SIBS"N/AN/A22.06.2021
321002VESTLAND FYLKESKOMMUNEMedvirkningsmetoder for klimatilpasningN/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 17:34 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.