Gjennomført
Se Resultat

Førkommersielle anskaffelser

29. juni: Økonomiske ramme for tema Helse er justert til 50 millioner. Mal for partneropplysninger er justert. Oppdatert med tidligste tillatte oppstart (1. februar) og siste tillatte oppstart (1. oktober)

Dere finner kontaktperson for de enkelte temaene lenger ned i utlysningen under det enkelte tema.

Vakttelefon for søknadsfrist 16. september 22 03 72 00 er betjent: mandag 14. september 8-15:00, tirsdag 15. september 8-15:45 og onsdag 16. september kl. 8-13:00.

Viktige datoer

16. jun 2020

Webinar om førkommersielle anskaffelser

05. aug 2020

Åpen for søknad

16. sep 2020

Søknadsfrist

Innen 4. januar 2021

Tilbakemelding på søknad

01. feb 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2021

Seneste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Formål

En førkommersiell anskaffelse utfordrer næringslivet til å utvikle innovative løsninger som møter offentlig sektors behov.

Prosjektformen skal skape gevinst både for offentlig og privat part, og kan gi bedriftene deres første referansekunde og dermed et konkurransefortrinn.

Førkommersielle anskaffelser gir offentlige innkjøpere en mulighet til å sammenligne ulike forslag og velge de beste løsningene som markedet kan levere. På denne måten kan offentlige myndigheter modernisere offentlige tjenester raskere og gi bedriftene mulighet til å ta en ledende rolle i nye markeder.

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 30 000 000
Tildelte midler
Kr 10 000 000
Mottatte søknader
3
Innvilgede søknader
1
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
321061STATSBYGGModulbasert innerveggsystem i tre som erstatning for gipsvegger i Prosjekt nytt regjeringskvartalN/AN/A22.06.2021
321025TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLINGFør-kommersiell anskaffelse for utvikling av nye løsninger for håndtering av forurenset brøytesnø - hovedprosjektN/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 05.39 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.