Denne skisseutlysningen er obligatorisk for alle som skal sende inn søknad til hovedutlysningen "COVID-19 hasteutlysning: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt for bekjempelse av koronaviruset (COVID-19)" som blir tilgjengelig i uke 11.

Formål

Denne utlysningen finnes kun på engelsk. For engelsk versjon følg lenken "English" øverst til høyre på siden.

Om utlysningen

Denne utlysningen er kun på engelsk. For engelsk versjon følg lenken "English" øverst til høyre på siden.

Hvem kan søke?

Denne utlysningen er kun på engelsk.

Hvem kan delta i prosjektet?

Denne utlysningen er kun på engelsk.

Hva kan du søke om støtte til?

Denne utlysningen er kun på engelsk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Global utvikling og internasjonale relasjoner

Helse

Velferd, kultur og samfunn