Gjennomført

COVID-19 hasteutlysning: Skisser til utlysning for bekjempelse av koronaviruset (COVID-19)

Denne skisseutlysningen er obligatorisk for alle som skal sende inn søknad til hovedutlysningen "COVID-19 hasteutlysning: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt for bekjempelse av koronaviruset (COVID-19)" som blir tilgjengelig i uke 11.

Formål

Denne utlysningen finnes kun på engelsk. For engelsk versjon følg lenken "English" øverst til høyre på siden.

Om utlysningen

Denne utlysningen er kun på engelsk. For engelsk versjon følg lenken "English" øverst til høyre på siden.

Hvem kan søke?

Denne utlysningen er kun på engelsk.

Hvem kan delta i prosjektet?

Denne utlysningen er kun på engelsk.

Hva kan du søke om støtte til?

Denne utlysningen er kun på engelsk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Global utvikling og internasjonale relasjoner

Global helse

Helse

Velferd, kultur og samfunn

Samfunnssikkerhet

Praktiske opplysninger

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 02:36 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.