Gjennomført
Se Resultat
Nedre beløpsgrensen på 500 000 kroner er fjernet. Det er dermed mulig å søke om et lavere støttebeløp enn 0,5 millioner kroner.

Formål

Målet med forsterkningsordningen er å forsterke de norske virkningene av Horisont 2020-prosjekter. Ordningen dekker alle temaområder i Horisont 2020 og er rettet mot norske deltakere i Horisont 2020-prosjekter.

Midlene skal brukes til selvstendige tilleggsaktiviteter som støtter opp om, eller bygger på, Horisont 2020-prosjektet, og skal ikke brukes til aktiviteter som allerede er dekket av EU. Forsterkningsmidler kan heller ikke brukes til forsknings-, utviklings- eller innovasjonsaktiviteter.

Med forsterke mener vi her det å få til en økt samfunnsmessig effekt av vår norske deltakelse i Horisont 2020-prosjekter. Gjennom det vil norske kommuner og andre offentlige aktører, bedrifter, interesseorganisasjoner og forskere få tilgang til forsknings- og innovasjonsresultatene produsert i Horisont 2020-prosjektene. For prosjekter i Horisont 2020 Pilar 1 (fremragende vitenskap) ønsker vi forsterkningsprosjekter som også bidrar til å formidle forskningsresultater til andre norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter.

Horisont-2020-prosjekter som allerede har mottatt forsterkningsmidler kan ikke søke.

Viktige datoer

07. okt 2020

Åpen for søknad

18. nov 2020

Søknadsfrist

Medio januar

Beslutning om tildeling

01. feb 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. apr 2021

Seneste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 67 300 000
Tildelte midler
Kr 41 700 000
Mottatte søknader
71
Innvilgede søknader
44

Innvilgede søknader