Gjennomført
Se Resultat

Forsterkningsmidler til norske deltakere i Horisont 2020-prosjekter

Nedre beløpsgrensen på 500 000 kroner er fjernet. Det er dermed mulig å søke om et lavere støttebeløp enn 0,5 millioner kroner.

Viktige datoer

07. okt 2020

Åpen for søknad

18. nov 2020

Søknadsfrist

Medio januar

Beslutning om tildeling

01. feb 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. apr 2021

Seneste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Formål

Målet med forsterkningsordningen er å forsterke de norske virkningene av Horisont 2020-prosjekter. Ordningen dekker alle temaområder i Horisont 2020 og er rettet mot norske deltakere i Horisont 2020-prosjekter.

Midlene skal brukes til selvstendige tilleggsaktiviteter som støtter opp om, eller bygger på, Horisont 2020-prosjektet, og skal ikke brukes til aktiviteter som allerede er dekket av EU. Forsterkningsmidler kan heller ikke brukes til forsknings-, utviklings- eller innovasjonsaktiviteter.

Med forsterke mener vi her det å få til en økt samfunnsmessig effekt av vår norske deltakelse i Horisont 2020-prosjekter. Gjennom det vil norske kommuner og andre offentlige aktører, bedrifter, interesseorganisasjoner og forskere få tilgang til forsknings- og innovasjonsresultatene produsert i Horisont 2020-prosjektene. For prosjekter i Horisont 2020 Pilar 1 (fremragende vitenskap) ønsker vi forsterkningsprosjekter som også bidrar til å formidle forskningsresultater til andre norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter.

Horisont-2020-prosjekter som allerede har mottatt forsterkningsmidler kan ikke søke.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 67 300 000
Tildelte midler
Kr 41 700 000
Mottatte søknader
71
Innvilgede søknader
44
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
322733NABOLAGSHAGER ASEDICITNET PÅ NORSK - NETTVERK AV SPISELIGE BYER OG TETTSTEDER (EDICITNET-NOR)N/AN/A22.06.2021
322729INAVENTA SOLAR ASDistribuert sol og blå batterier – Utvikling av forretningsmodeller for kommersiell integrering av distribuert solvarme i fjernvarmesystemerN/AN/A22.06.2021
322724FLOWPHYS ASFPS Geo-Coat Simulator Supplementary FundingN/AN/A22.06.2021
322723SINTEF ASDigital transformation of the human-centred manufacturing shopfloor in NorwayN/AN/A22.06.2021
322719SINTEF AS4RinEU for Norge -Prefab for Rehab. Robuste og pålitelige konsept og teknologier for oppgradering av boliger i NorgeN/AN/A22.06.2021
322715STIFTELSE CSDI WATERTECHEnhance Rainwater Harvesting and Innovative wastewater management in NorwayN/AN/A22.06.2021
322714NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNINGWhat do you see? Integrating a satellite remote sensing data viewer on public information platforms for ocean awareness and literacyN/AN/A22.06.2021
322692Institutt for klinisk medisinEnhancing the impact of RESCUER on the activity of the Norwegian National Breast Cancer NetworkN/AN/A22.06.2021
322690SINTEF OCEAN ASPerformFISH – Norway: Increased involvement of Norwegian stakeholdes in the H2020 PerformFISH aquculture projectN/AN/A22.06.2021
322688MARITIME CLEANTECHKommunikasjonsaktivitet “Transport – Advanced and Modular” (TrAM)N/AN/A22.06.2021
322685HAVFORSKNINGSINSTITUTTETForsterkningsmidler til kommunikasjon av resultater SusinchainN/AN/A22.06.2021
322674MARITIME CLEANTECHPiloting Multi MW Ammonia Ship Fuel Cells - ShipFCN/AN/A22.06.2021
322665ARENA Senter for europaforskningDiCE-FORSTERK - DICE formidlings- og nettverksaktiviteter i NorgeN/AN/A22.06.2021
322664ARENA Senter for europaforskningEU3D-FORSTERK - EU3D formidlings- og nettverksaktiviteter i NorgeN/AN/A22.06.2021
322653Institutt for lærerutdanning og skoleforskningSkole i Verden: nettverk for tverrfaglig samarbeid i utdanning for bærekraftN/AN/A22.06.2021
322641Department of Nordic and Media Studies, University of AgderImplementing RePAST in Norway through innovative tools for dealing with the pastN/AN/A22.06.2021
322629Mohnsenteret for innovasjon og regional utviklingRegional Governance of Responsible Research and Innovation in NorwayN/AN/A22.06.2021
322627STIFTELSEN NORSARAdapting new concepts towards a multi-hazards platform for OsloN/AN/A22.06.2021
322606SINTEF MANUFACTURING ASDigital manufacturing hubN/AN/A22.06.2021
322595UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITETNorway-EU Science Diplomacy Network: Science Diplomacy Strategy and Practice for Arctic, Russia, UN, and Ocean PolicyN/AN/A22.06.2021
322592SINTEF INDUSTRI AVD OSLOPromoting and coordinating CCU for Norwegian industry and citizens (CCU4Norway)N/AN/A22.06.2021
322574SINTEF ENERGI ASDistribution network planning and operation with flexibility resourcesN/AN/A22.06.2021
322553UNIVERSITETET I BERGENEuropean Universities OutreachN/AN/A22.06.2021
322532Institutt for datateknologi og informatikkNorwegian Network - ApPEARSN/AN/A22.06.2021
322531SINTEF MANUFACTURING ASBuilding Digital Twin Innovation HubN/AN/A22.06.2021
322512NOFIMA ASNorwegian Low Trophic Aquaculture NetworkN/AN/A22.06.2021
322498SINTEF OCEAN ASCoastal squared - a Norwegian perspective in a network of coastal-rural synergetic case areas across EuropeN/AN/A22.06.2021
322415Institutt for psykologiH-work formidlings- og læringsplattformN/AN/A22.06.2021
322377NORCE Miljø/Klima VESTLANDPå klimatokt i Sørishavet - SØRISN/AN/A22.06.2021
322370SINTEF OCEAN ASInternational Network for Autonomous ShipsN/AN/A22.06.2021
322356STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTTForbedret håndtering av naturhendelser på vei og jernbane infrastruktur i NorgeN/AN/A22.06.2021
322351SINTEF ASWaste MANAGEment and organic WASTE valorisation to advanced biofuelsN/AN/A22.06.2021
322342SINTEF ENERGI ASForsterkning - TotalControlN/AN/A22.06.2021
322341LYSE ASBlink i NorgeN/AN/A22.06.2021
322329NORCE Miljø/Klima VESTLANDTransferring TiPACCs results on ice-sheet instability and sea-level rise to Norwegian stakeholders (TiPACCs4stake)N/AN/A22.06.2021
322315Naturhistorisk museumEstablishment of a network for reproducible environmental DNA in NorwayN/AN/A22.06.2021
322263Institutt for sammenliknende politikkNorwegian Dissemination and Communication Network on International Refugee Protection and the UN Global Compact on RefugeesN/AN/A22.06.2021
322251HANDELSHØYSKOLEN VED UIAGrowing Inequality: A Novel Integration of transformations research - the future of work in Norway and the three forces transforming itN/AN/A22.06.2021
322240TRACSENSE ASWebECA: Disseminating the results and benefits of advanced road weather dataN/AN/A22.06.2021
322236STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTTINITIATOR - WIdeNIng The ImpAcT Of High Performance Computing for natural HazaRdsN/AN/A22.06.2021
322222UNIVERSITETET I STAVANGERInteragency collaborations between Criminal justice and Welfare services: Maximising the impact of the COLAB project in NorwayN/AN/A22.06.2021
322212SINTEF ASSupplementary funding for COGNITWIN project - Impact from Hybrid Twins for the Norwegian Process IndustryN/AN/A22.06.2021
322202UNIVERSITETET I OSLOExpanding the impact of CoMorMent in NorwayN/AN/A22.06.2021
321888NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMIFiskeslam for eksport og i økologisk jordbruk?N/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 14:50 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.