Forskerprosjekt for unge talenter

Gjennomført
Se Resultat

21. februar: kravet til seneste tillatte prosjektstart er endret i denne utlysningen. Seneste tillatte prosjektstart er endret fra 01.12.2021 til 01.08.2021.

20. mars: Søknadsfristen er flyttet fra 6. mai til 20.mai 2020. Krav til prosjektleder er endret.

24. mars: Utlyst beløp under "Banebrytende forskning" er økt.

1. april: Det er gjort en presisering i fratrekksreglene for militær- og siviltjeneste.

19. mai: Søknadsfristen er flyttet fra 20. mai til 25.mai 2020.

Formål

Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Viktige datoer

04 mar 2020

Webinar for universiteter og høyskoler

06 mar 2020

Webinar for universiteter og høyskoler

09 mar 2020

Webinar for forskningsinstitutter og andre forskningsorganisasjoner

12 mar 2020

Webinar for forskningsorganisasjoner med helseforskning

20 mai 2020

Åpen for søknad

25 mai 2020

Søknadsfrist

01 jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01 aug 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31 jul 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 3 998 000 000
Tildelte midler
Kr 365 000 000
Mottatte søknader
521
Innvilgede søknader
46

Innvilgede søknader