Gjennomført
Se Resultat

21. februar: kravet til seneste tillatte prosjektstart er endret i denne utlysningen. Seneste tillatte prosjektstart er endret fra 01.12.2021 til 01.08.2021.

20. mars: Søknadsfristen er flyttet fra 6. mai til 20.mai 2020. Krav til prosjektleder er endret.

24. mars: Utlyst beløp under "Banebrytende forskning" er økt.

1. april: Det er gjort en presisering i fratrekksreglene for militær- og siviltjeneste.

19. mai: Søknadsfristen er flyttet fra 20. mai til 25.mai 2020.

Formål

Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Viktige datoer

04. mar 2020

Webinar for universiteter og høyskoler

06. mar 2020

Webinar for universiteter og høyskoler

09. mar 2020

Webinar for forskningsinstitutter og andre forskningsorganisasjoner

12. mar 2020

Webinar for forskningsorganisasjoner med helseforskning

20. mai 2020

Åpen for søknad

25. mai 2020

Søknadsfrist

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. aug 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. jul 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 3 998 000 000
Tildelte midler
Kr 365 000 000
Mottatte søknader
521
Innvilgede søknader
46

Innvilgede søknader

Prosjektnr.
Prosjektnr. 315266
Prosjektnr. 314850
Prosjektnr. 315935
Prosjektnr. 315578
Prosjektnr. 316110
Prosjektnr. 315792
Prosjektnr. 314742
Prosjektnr. 314546
Prosjektnr. 314472
Prosjektnr. 316336
Prosjektnr. 315759
Prosjektnr. 315257
Prosjektnr. 314997
Prosjektnr. 314074
Prosjektnr. 313932
Prosjektnr. 316340
Prosjektnr. 316103
Prosjektnr. 316022
Prosjektnr. 316016
Prosjektnr. 315947
Prosjektnr. 315870
Prosjektnr. 315567
Prosjektnr. 315514
Prosjektnr. 315490
Prosjektnr. 315475
Prosjektnr. 315400
Prosjektnr. 315368
Prosjektnr. 315195
Prosjektnr. 315129
Prosjektnr. 315066
Prosjektnr. 315058
Prosjektnr. 315046
Prosjektnr. 314984
Prosjektnr. 314733
Prosjektnr. 314563
Prosjektnr. 314499
Prosjektnr. 314473
Prosjektnr. 314414
Prosjektnr. 314376
Prosjektnr. 314208
Prosjektnr. 314117
Prosjektnr. 314022
Prosjektnr. 313737
Prosjektnr. 313642
Prosjektnr. 313462
Prosjektnr. 313004