Gjennomført
Se Resultat

21. februar: Kravet til seneste tillatte prosjektstart er endret i denne utlysningen. Seneste tillatte prosjektstart er endret fra 01.12.2021 til 01.08.2021.

20. mars: Søknadsfristen er flyttet fra 6. mai til 20.mai 2020. Krav til prosjektleder er endret.

24.mars: Utlyst beløp ble økt for noen av temaene.

24.mars: Under "Demokrati, styring og fornyelse" ble det gjort to endringer: utlyst beløp til forskning på samfunnssikkerhet er økt fra 40 til 80 millioner og et nytt tema lagt til (50 millioner til makroøkonomiske utfordringer).

30. mars: Under temaområdet "Global utvikling" er midler til forskning på global helse styrket med 20 millioner kroner knyttet til epidemier i utviklingsland.

19. mai: Søknadsfristen er flyttet fra 20. mai til 25.mai 2020.

Formål

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder.

Viktige datoer

04. mar 2020

Webinar for universiteter og høyskoler

06. mar 2020

Webinar for universiteter og høyskoler

09. mar 2020

Webinar for forskningsinstitutter og andre forskningsorganisasjoner

12. mar 2020

Webinar for forskningsorganisasjoner med helseforskning

20. mai 2020

Åpen for søknad

25. mai 2020

Søknadsfrist

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. aug 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. jul 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 23 285 000 000
Tildelte midler
Kr 2 391 000 000
Mottatte søknader
1711
Innvilgede søknader
211

Innvilgede søknader