Gjennomført
Se Resultat

Forprosjekt til Grønn plattform

Oppdatert 25. november: Mal for prosjektbeskrivelse er noe justert og vi har endret litt i teksten under hva du kan få dekket av kostnader under "Hva kan du søke om støtte til?"

Viktige datoer

01. des 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. feb 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30. apr 2021

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsorganisasjoner i instituttsektoren støtte til innovasjonsdrevet grønn omstilling.

Vi er ute etter samarbeids-konsortier som kan levere de beste prosjektene, fra forskning og teknologiutvikling, fram til ferdige løsninger. Hensikten er å skape grønne jobber, et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv og en mer bærekraftig fremtid. 

Første fase i Grønn plattform er 1 milliard kroner fordelt over tre år. Du kan søke om støtte til forprosjekter fram til 6. januar 2021.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Tildelte midler
Mottatte søknader
Innvilgede søknader

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 03:31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.