Gjennomført
Se Resultat

Forprosjekt til førkommersiell anskaffelse i offentlig sektor

Hvis Forskningsrådet mottar flere søknader innenfor et tema enn det midlene tilknyttet dette temaet kan dekke, vil de som sendte inn søknaden først få tildelt støtte. Søknader som ferdigbehandles etter at midlene for relevante tema er oppbrukt, vil ikke motta støtte.

Viktige datoer

01. feb 2021

Intro til innovative anskaffelser og støttemulighetene

24. feb 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2021

Seneste tillatte prosjektstart

15. sep 2021

Søknadsfrist for hovedutlysningen

31. mai 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Utlysningen av støtte til forprosjekt skal gi offentlige virksomheter støtte til å forberede gjennomføringen av førkommersielle anskaffelser.

I en førkommersiell anskaffelse utfordrer offentlige virksomheter med behov for nye løsninger næringsliv og kunnskapsmiljøer til å utvikle disse løsningene. Forprosjektene skal gi offentlige virksomheter den nødvendige informasjonen for å bekrefte at deres behov er egnet for en førkommersiell anskaffelse ved å gjennomføre forberedende aktiviteter.

Prosjektene kan få hjelp til gjennomføring fra Leverandørutviklingsprogrammet.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 1 200 000
Tildelte midler
Kr 900 000
Mottatte søknader
7
Innvilgede søknader
4
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
328504TRØNDELAG FYLKESKOMMUNEDigital tvillingN/AN/A22.06.2021
328342FISKERIDIREKTORATETFangstID - Automatisering og digitalisering av ressurskontrollN/AN/A22.06.2021
328280ÅLESUNDREGIONEN INTERKOMMUNALE MILJØSELSKAP IKSForprosjekt for utvikling av sjølvbetjeningsløysingar som legg til rette for auka gjenvinning av avfallN/AN/A22.06.2021
328333LØRENSKOG KOMMUNEEn digital «dør inn», en «digital koordinator». Digital samhandling- og koordinerinsplattform.N/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 03:11 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.