Gjennomført
Se Resultat

Formål

Formålet med utlysningen er å styrke offentlig sektors bruk av innovative anskaffelser.

Målet med før-kommersielle anskaffelser er å bidra til mer etterspørselsdrevet innovasjon tilpasset offentlig sektors utfordringer, og at næringslivet skal utnytte det verdiskapingspotensial som ligger i offentlig sektors utfordringer. I hovedprosjektene skal dere etablere offentlig-private FoU-samarbeid som løser faktiske behov og gir gevinst både for offentlig og privat part. Samarbeidene skal dere etablere gjennom en innovasjonskonkurranse.

I forprosjektene skal dere som søker (de offentlige aktørene) få dypere innsikt i behovene og bedre kjennskap til de nyeste innovasjonene og forskningen på området ("state-of-the-art"). Forprosjektmidlene skal bidra til bred involvering i behovsavklaringen og i markedsdialogen. Hensikten med forprosjektene er å fastslå om problemstillingen egner seg for et samarbeid gjennom en før-kommersiell anskaffelse og dermed søknad om midler til hovedprosjekt.

Søkere vil få tilbud om prosessuell støtte fra Leverandørutviklingsprogrammet i forprosjektfasen. 

Viktige datoer

01. jan 2020

Åpen for søknad

15. jan 2020

Informasjonsmøte innovative anskaffelser 2020

15. jan 2020

Prosjektverksted innovative anskaffelser 2020

12. feb 2020

Søknadsfrist

12. mar 2020

Forventet svar på søknaden

16. mar 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. mai 2020

Seneste tillatte prosjektstart

16. sep 2020

Søknadsfrist hovedprosjekt-utlysningen

30. sep 2020

Seneste tillatte prosjektslutt

01. jan 2021

Oppstart hovedprosjekt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 3 500 000
Tildelte midler
Kr 2 000 000
Mottatte søknader
14
Innvilgede søknader
9

Innvilgede søknader