Gjennomført
Se Resultat

Forprosjekt til før-kommersielle anskaffelser

Viktige datoer

01. jan 2020

Åpen for søknad

15. jan 2020

Informasjonsmøte innovative anskaffelser 2020

15. jan 2020

Prosjektverksted innovative anskaffelser 2020

12. feb 2020

Søknadsfrist

12. mar 2020

Forventet svar på søknaden

16. mar 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. mai 2020

Seneste tillatte prosjektstart

16. sep 2020

Søknadsfrist hovedprosjekt-utlysningen

30. sep 2020

Seneste tillatte prosjektslutt

01. jan 2021

Oppstart hovedprosjekt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å styrke offentlig sektors bruk av innovative anskaffelser.

Målet med før-kommersielle anskaffelser er å bidra til mer etterspørselsdrevet innovasjon tilpasset offentlig sektors utfordringer, og at næringslivet skal utnytte det verdiskapingspotensial som ligger i offentlig sektors utfordringer. I hovedprosjektene skal dere etablere offentlig-private FoU-samarbeid som løser faktiske behov og gir gevinst både for offentlig og privat part. Samarbeidene skal dere etablere gjennom en innovasjonskonkurranse.

I forprosjektene skal dere som søker (de offentlige aktørene) få dypere innsikt i behovene og bedre kjennskap til de nyeste innovasjonene og forskningen på området ("state-of-the-art"). Forprosjektmidlene skal bidra til bred involvering i behovsavklaringen og i markedsdialogen. Hensikten med forprosjektene er å fastslå om problemstillingen egner seg for et samarbeid gjennom en før-kommersiell anskaffelse og dermed søknad om midler til hovedprosjekt.

Søkere vil få tilbud om prosessuell støtte fra Leverandørutviklingsprogrammet i forprosjektfasen. 

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 3 500 000
Tildelte midler
Kr 2 000 000
Mottatte søknader
14
Innvilgede søknader
9
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
311868SYKEHUSET INNLANDET HFBiologisk materialtransport - før kommersiell anskaffelseN/AN/A22.06.2021
311863TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLINGForprosjekt for før-kommersiell anskaffelse for mottak og håndtering av bortkjørt brøytesnøN/AN/A22.06.2021
311858SUNNAAS SYKEHUS HF"Rett utstyr på rett plass -uten bruk av helsepersonell"N/AN/A22.06.2021
311854TRONDHEIM KOMMUNEAutonom og ubemannet byferge i Trondheim som skal være en forskninsplattform, og også frakte passasjererN/AN/A22.06.2021
311824STATSBYGGIndustrielt fremstilte trespilemoduler, med fokus på repetitiv prosess - ikke repetitivt produktN/AN/A22.06.2021
311823STATSBYGGElementbaserte innervegger i massivtre for fleksibel ettermontering og gjenbruk i byggN/AN/A22.06.2021
311822STATSBYGGDigital metode for kompleks bearbeidelse av treverk i bygg med bruk av norsk trevirke.N/AN/A22.06.2021
311821STATSBYGGModulbaserte innervegger med integrert akustisk demping, utelukkende bestående av trebaserte materialerN/AN/A22.06.2021
311814BRØNNØYSUNDREGISTRENE HAVNEGATAHvordan kan staten tilrettelegge for digitale økosystemer og verdiskapningN/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 03:36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.