Fellesutlysning mellom Kina og Norge på mattrygghet – bærekraftig og trygg mat fra land- og havbruk

Denne utlysningen er fortsatt under utvikling og vil bli oppdatert fortløpende.

Formål

Forskningsrådet og National Natural Science Foundation of China (NSFC) lyser ut midler under det kinesisk-norske fellesprogrammet. Målet er å oppnå vitenskapelige forskningsresultater i verdensklasse. Denne utlysningen gjelder Forskerprosjekt på bærekraftig og trygg mat fra land- og havbruk.

Viktige datoer

22 apr 2020

Kinesisk-norsk nettverksarrangenement

Et kinesisk-norsk nettverksarrangement for forskere innenfor matsikkerhet for akvakultur planlegges 4. mars 2020. Arrangementet organiseres av Norges forskningsråd og Natural Science Foundation of China for å legge til rette for søknader til denne utlysningen.

Les mer om arrangementet.

05 aug 2020

Åpen for søknad

16 sep 2020

Søknadsfrist

01 jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01 jun 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31 mai 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Denne utlysningen finnes kun på engelsk. Se den engelske utlysningsteksten for detaljer.

Hvem kan søke?

Se den engelske utlysningen.

Hvem kan delta i prosjektet?

Se den engelske utlysningen.

Hva kan du søke om støtte til?

Se den engelske utlysningen.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Hav