Fellesutlysning mellom Kina og Norge på mattrygghet – bærekraftig og trygg mat fra land- og havbruk

Gjennomført
Se Resultat

Formål

Forskningsrådet og National Natural Science Foundation of China (NSFC) lyser ut midler under det kinesisk-norske fellesprogrammet. Målet er å oppnå vitenskapelige forskningsresultater i verdensklasse. Denne utlysningen gjelder Forskerprosjekt på bærekraftig og trygg mat fra land- og havbruk.

Viktige datoer

22 apr 2020

Kinesisk-norsk nettverksarrangenement

Et kinesisk-norsk nettverksarrangement for forskere innenfor matsikkerhet for akvakultur planlegges 4. mars 2020. Arrangementet organiseres av Norges forskningsråd og Natural Science Foundation of China for å legge til rette for søknader til denne utlysningen.

Les mer om arrangementet.

30 jun 2020

Åpen for søknad

02 sep 2020

Søknadsfrist

01 jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01 aug 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31 mai 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 174 000 000
Tildelte midler
Kr 30 000 000
Mottatte søknader
35
Innvilgede søknader
6

Innvilgede søknader

Prosjektnummer
Prosjekttittel
Organisasjon/bedrift
320692Developing fish-food safety control measures against antimicrobial resistance by reprograming metabolism in farmed fishNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
320687Safe kelp for food and feed – controlling the transfer of iodine and arsenic through the value chainNMBU, BIOVIT
320456Effects of micro/nanoplastics and contaminated micro/nanoplastics on food safety of fishUNIVERSITETET I BERGEN
319693Healthy feed to healthy aquatic food via Sino-Norwegian cooperation (Feed2food)NTNU FAKULTET FOR NATURVITENSKAP
319577Integrated Multitrophic Aquaculture for Sustainable and Safe Food ProductionMØREFORSKING AS AVD ÅLESUND
319504Safe and secure food from field to fork: management of fungal hazards in horticultural crops via optical based strategies (HortiFood)Norwegian University of Life Sciences