Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Formål

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi.

Dette er et varsel om utlysningen for 2020. Mer informasjon kommer våren 2020.

Viktige datoer

05 aug 2020

Åpen for søknad

16 sep 2020

Søknadsfrist

Viktige datoer

Om utlysningen

Mer informasjon kommer våren 2020.

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer våren 2020.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer våren 2020.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer våren 2020.

Aktuelle temaer for denne utlysningen

Petroleum

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon kommer våren 2020.

Tidsplan for behandlingsprosedyre

16 sep 2020

Søknadsfrist

Tidsplan for behandlingsprosedyre