COVID-19 hasteutlysning: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt for bekjempelse av koronaviruset (COVID-19)

Gjennomført
Se Resultat

Det kan komme endringer i temaene i denne utlysningen før søknadsfristen. Du kan opprette og endre søknaden frem til søknadsfristen. Dersom det kommer oppdateringer i utlysningen vil vi si fra om det her. 

Du kan ringe Forskningsrådet på vår vakttelefon +47 22 03 72 00 fram til søknadsfristen om du trenger hjelp med å fylle ut og sende inn søknaden. Telefonen vil være betjent fredag 27.3 kl 11.00- 14.00, mandag 30.3 kl 09-14 og tirsdag 31.3 kl 08.00-13.00

Denne utlysningen finnes kun på engelsk. Se den engelskspråklige utlysningen for mer informasjon.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektbeskrivelsen kan være på maksimum 11 sider. Det sto tidligere 10 sider i malen, men dette er nå endret.

For å kunne søke på denne utlysningen må du ha sendt inn en skisseutlysning til fristen 16. mars. Her finner du en liste over innsendte søknader.

Formål

Med denne utlysningen ønsker vi å bidra til den globale responsen på COVID-19-utbruddet. Målet vårt er å støtte forskning som vil gjøre oss i stand til å forstå og begrense den nye COVID-19, samt å forbedre effektiv pasientbehandling og (nasjonal og internasjonal) folkehelseberedskap og -respons på dette viruset og eventuelle fremtidige virusutbrudd av liknende art.

Denne utlysningen finnes kun på engelsk i sin helhet. For engelsk versjon følg lenken "English" øverst til høyre på siden.

Viktige datoer

12 mar 2020

Åpen for søknad

31 mar 2020

Søknadsfrist

01 jul 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30 jun 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 339 000 000
Tildelte midler
Kr 130 000 000
Mottatte søknader
79
Innvilgede søknader
30

Innvilgede søknader