Gjennomført
Se Resultat

COVID-19 hasteutlysning: Innovasjonsprosjekt med privat-offentlig samarbeid (BIA-X)

Det er ikke anledning til å søke om Innovasjonsprosjekt i næringslivet (løpende utlysning) med samme FoU-prosjekt som i denne utlysningen. Prosjekter som fremstår som likelydende vil kun bli søknadsbehandlet i en av utlysningene.

Viktige datoer

19. mai 2020

Åpen for søknad

25. mai 2020

Søknadsfrist

30. jun 2020

Vedtak om bevilgning (tentativ dato)

01. jul 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30. sep 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Dette er en tidsavgrenset utlysning av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) med offentlig-privat samarbeid. Hensikten er å utløse FoU-aktivitet som bidrar til verdiskaping og økt internasjonal konkurransekraft for næringslivet og innovasjon og bærekraft for helse- og omsorgsektoren.

Utlysningen skal bidra til å løse utfordringer som de offentlige helse- og omsorgstjenestene står overfor som følge av COVID-19-pandemien gjennom reelt samarbeid.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 185 200 000
Tildelte midler
Kr 55 300 000
Mottatte søknader
32
Innvilgede søknader
9
Karakterfordeling
Hovedkarakter1234567
Søknader00107451
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
316333TELLU IOT ASCOVIdig - beste praksis for videoløsninger og digitalt tilsyn i helsetjenesteneN/AN/A22.06.2021
316294NORIMUN ASUtvikling av effektiv behandlingsmåte mot COVID-19 - passiv immunisering med SARS-CoV-2 nøytraliserende antistoffN/AN/A22.06.2021
316277NEC ONCOIMMUNITY ASAn artificial intelligence platform to identify T cell targets for rapid response tests during pandemics: application to SARS-CoV-2N/AN/A22.06.2021
316244DIGNIO ASInnføring av klinisk testet digital integrert oppfølging av polikliniske pasienter under og etter pandemiN/AN/A22.06.2021
316226IMATIS ASSamhandlingsapplikasjoner i helsetjenesten for kriser og daglig driftN/AN/A22.06.2021
316092GENTIAN ASDevelopment of a novel high-throughput COVID-19 antibody testN/AN/A22.06.2021
315444STEPCHANGE ASSystemic Pandemic Risk ManagementN/AN/A22.06.2021
315207NO ISOLATION ASEnkel og trygg pårørendekontaktN/AN/A22.06.2021
313651AGE LABS ASBlood test to predict the severity of COVID-19N/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 19:10 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.