Gjennomført
Se Resultat

Det er ikke anledning til å søke om Innovasjonsprosjekt i næringslivet (løpende utlysning) med samme FoU-prosjekt som i denne utlysningen. Prosjekter som fremstår som likelydende vil kun bli søknadsbehandlet i en av utlysningene.

Formål

Dette er en tidsavgrenset utlysning av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) med offentlig-privat samarbeid. Hensikten er å utløse FoU-aktivitet som bidrar til verdiskaping og økt internasjonal konkurransekraft for næringslivet og innovasjon og bærekraft for helse- og omsorgsektoren.

Utlysningen skal bidra til å løse utfordringer som de offentlige helse- og omsorgstjenestene står overfor som følge av COVID-19-pandemien gjennom reelt samarbeid.

Viktige datoer

20. mai 2020

Åpen for søknad

25. mai 2020

Søknadsfrist

30. jun 2020

Vedtak om bevilgning (tentativ dato)

01. jul 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30. sep 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 185 200 000
Tildelte midler
Kr 55 300 000
Mottatte søknader
32
Innvilgede søknader
9
Karakterfordeling
Hovedkarakter1234567
Søknader00107451

Innvilgede søknader

Prosjektnr.
Prosjektnr. 316333
Prosjektnr. 316294
Prosjektnr. 316277
Prosjektnr. 316244
Prosjektnr. 316226
Prosjektnr. 316092
Prosjektnr. 315444
Prosjektnr. 315207
Prosjektnr. 313651