AURORA og DAAD – forskerutveksling til nytt samarbeid mellom Norge-Frankrike og Norge-Tyskland

Gjennomført
Se Resultat

Formål

AURORA og DAAD skal bidra til å etablere og utvide kontakten mellom norske utdannings- og forskningsorganisasjoner og tilsvarende organisasjoner i Frankrike og Tyskland. Formålet er å styrke det europeiske forskningssamarbeidet under Horisont Europa. Forskere fra Norge kan få støtte til korte opphold i henholdsvis Frankrike eller Tyskland for å starte opp og utvikle felles nye forskningsprosjekter.

Viktige datoer

30. jun 2020

Åpen for søknad

02. sep 2020

Søknadsfrist

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

31. des 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 1 500 000
Tildelte midler
Kr 1 100 000
Mottatte søknader
19
Innvilgede søknader
15

Innvilgede søknader