AURORA og DAAD – forskerutveksling til nytt samarbeid mellom Norge-Frankrike og Norge-Tyskland

Gjennomført
Se Resultat

Formål

AURORA og DAAD skal bidra til å etablere og utvide kontakten mellom norske utdannings- og forskningsorganisasjoner og tilsvarende organisasjoner i Frankrike og Tyskland. Formålet er å styrke det europeiske forskningssamarbeidet under Horisont Europa. Forskere fra Norge kan få støtte til korte opphold i henholdsvis Frankrike eller Tyskland for å starte opp og utvikle felles nye forskningsprosjekter.

Viktige datoer

30. jun 2020

Åpen for søknad

02. sep 2020

Søknadsfrist

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

31. des 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 1 500 000
Tildelte midler
Kr 1 100 000
Mottatte søknader
19
Innvilgede søknader
15
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Søkt beløp
Publisert
320835NORD UNIVERSITETImplementation of Artificial Intelligence Applications in Service SectorN/A22.06.2021
320753SIMULA RESEARCH LABORATORY ASOptimal shape design for cardiovascular flowsN/A22.06.2021
320623Institutt for biovitenskapDynamics of deadwood decompostion tempo by forest fungiN/A22.06.2021
320498Avdeling for strålingsbiologi, IFKPET/MRI-guided radiotherapy of prostate cancer patients: implementation of hypoxia imagingN/A22.06.2021
320367Universitetet i BergenDrug repurposing for improved therapy of myeloid cancersN/A22.06.2021
320265Norges fiskerihøgskoleNew integrated approach for fungal natural product discovery based on co-occurrence networks of interacting microbesN/A22.06.2021
320140Farmasøytisk instituttInsulin signaling pathways in skeletal muscleN/A22.06.2021
320067Institutt for ingeniørvitenskapNew Compensators for Non-Minimum Phase SystemsN/A22.06.2021
319744FAKULTET FOR REALFAG OG TEKNOLOGIIntelligent nanofiltration membrane systems for natural organic matter removal in water treatment (IntelMEM)N/A22.06.2021
319654NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUEffect of substrate-film interface on the energy storage properties of lead-free non-linear dielectric ceramic filmsN/A22.06.2021
319624NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUSelf-sufficient in-vivo sensors by multi-physics energy harvestingN/A22.06.2021
319352NORD UNIVERSITETDeciphering the physiology of Nordic snow-algae and cell membrane stress responsesN/A22.06.2021
318974UNIVERSITETET I BERGENLie groups and manifolds of non-smooth mappingsN/A22.06.2021
318733Fakultet for Realfag og Teknologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)On the modernization of geodetic reference framesN/A22.06.2021
318692Institutt for medisinske basalfagExploring the interplay between textures and touch velocity in tactile perception.N/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. januar 2022, 02.44 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.