Gjennomført

Støtte til koordinering og nettverksaktiviteter på Svalbard (Svalbard Strategic Grant)

Viktige datoer

01. feb 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2020

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Svalbard Science Forum lyser ut midler til prosjekter og workshops som stimulerer til økt internasjonalt forskningssamarbeid og bedre koordinering av forskningsaktivitet på Svalbard.

Om utlysningen

Se engelsk utlysning.

Hvem kan søke?

Se engelsk utlysning.

Hvem kan delta i prosjektet?

Se engelsk utlysning.

Hva kan du søke om støtte til?

Se engelsk utlysning.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Polar

Praktiske opplysninger

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene ut fra disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 15.23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.