Formål

Et forskningssenter er en konsentrert og langsiktig satsing for å styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer eller for å bygge opp forskningsmiljøer på strategisk viktige områder.

Det overordnete målet for ordningen Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er å bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning.

SFI-ordningen skal:

  • Legge til rette for et aktivt og langsiktig samarbeid mellom innovasjonsorienterte, FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.
  • Fremme utvikling av fremragende næringsrettede forskningsmiljøer som inngår i sterke internasjonale nettverk og bidra til internasjonalisering av norsk næringsliv.
  • Stimulere og bidra til forskerutdanning, kunnskaps- og teknologioverføring på områder med store muligheter for framtidig verdiskaping.

SFI-ordningen har et høyere ambisjonsnivå, større langsiktighet og sterkere konsentrasjon av innsatsen enn andre virkemidler for innovasjon i Forskningsrådet. SFI-ordningen gir den FoU-aktive delen av norsk næringsliv mulighet for større langsiktighet, kontinuitet og risikoavlastning i satsingen på forskning.

For forskningsmiljøene åpner SFI-ordningen mulighet for langsiktig kompetanse­oppbygging gjennom forskning på et høyt internasjonalt nivå i nært samarbeid med bedrifter. Ordningen skal også kunne bidra til å fremme kvalitet og effektivitet i offentlig sektor.

Ved utvelgelsen av sentre legges det vekt på potensial for innovasjon, næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

30. jun 2020

Forventet svar på søknaden er i løpet av juni

01. sep 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 6 649 000 000
Tildelte midler
Kr 960 000 000
Mottatte søknader
70
Innvilgede søknader
22
Karakterfordeling
Hovedkarakter1234567
Søknader000233323
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
310105NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUNorwegian Center for Cybersecurity in Critical SectorsN/AN/A22.06.2021
310042Norwegian University of Life SciencesCentre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular EconomyN/AN/A22.06.2021
310008FAKULTET FOR BIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMICentre for the development of biodegradable plastics in marine applications - Innovations for fisheries and aquacultureN/AN/A22.06.2021
309960Norges teknisk-Naturvitenskapelige UniversitetCentre for Geophysical ForecastingN/AN/A22.06.2021
309835Institutt for teknologisystemerCentre for Space Sensors and Systems (CENSSS)N/AN/A22.06.2021
309834NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUNorwegian Center for Research-Based Artificial Intelligence InnovationN/AN/A22.06.2021
309762OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HFPrecision Health Center for optimized cardiac care (ProCardio)N/AN/A22.06.2021
309671NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMISmartForest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sectorN/AN/A22.06.2021
309661SINTEF OCEAN ASSFI Harvest - Technologies for sustainable biomarine value creationN/AN/A22.06.2021
309646SINTEF ASCentre for Subsurface Well Integrity, Plugging and AbandonmentN/AN/A22.06.2021
309612UNIVERSITETET I BERGENSFI Smart Ocean - Flexible and cost-effective monitoring for management of a healthy and productive oceanN/AN/A22.06.2021
309589NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE ASDigiWells: Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental FootprintN/AN/A22.06.2021
309584NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUCENTRE FOR SUSTAINABLE AND COMPETITIVE METALLURGICAL AND MANUFACTURING INDUSTRYN/AN/A22.06.2021
309562NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE ASClimate FuturesN/AN/A22.06.2021
309558SINTEF ASCentre for Industrial BiotechnologyN/AN/A22.06.2021
309512HAVFORSKNINGSINSTITUTTETCENTRE FOR RESEARCH BASED INNOVATION IN MARINE ACOUSTIC ABUNDANCE ESTIMATION AND BACKSCATTER CLASSIFICATIONN/AN/A22.06.2021
309439UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITETVisual IntelligenceN/AN/A22.06.2021
309339UNIVERSITETET I BERGENResearch Centre for Responsible Media Technology & InnovationN/AN/A22.06.2021
309281SINTEF OCEAN ASFloating structures for the next generation ocean industriesN/AN/A22.06.2021
309264HELSE BERGEN HFCentre for research-based innovation on Mobile Mental HealthN/AN/A22.06.2021
309259NOFIMA ASSFI Digital Food QualityN/AN/A22.06.2021
309230NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUSFI AutoShip: Safe autonomous ships for sustainable operationsN/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mai 2022, 21.25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.