Gjennomført
Se Resultat

SFI Senter for forskningsdrevet innovasjon

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

30. jun 2020

Forventet svar på søknaden er i løpet av juni

01. sep 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Et forskningssenter er en konsentrert og langsiktig satsing for å styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer eller for å bygge opp forskningsmiljøer på strategisk viktige områder.

Det overordnete målet for ordningen Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er å bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning.

SFI-ordningen skal:

  • Legge til rette for et aktivt og langsiktig samarbeid mellom innovasjonsorienterte, FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.
  • Fremme utvikling av fremragende næringsrettede forskningsmiljøer som inngår i sterke internasjonale nettverk og bidra til internasjonalisering av norsk næringsliv.
  • Stimulere og bidra til forskerutdanning, kunnskaps- og teknologioverføring på områder med store muligheter for framtidig verdiskaping.

SFI-ordningen har et høyere ambisjonsnivå, større langsiktighet og sterkere konsentrasjon av innsatsen enn andre virkemidler for innovasjon i Forskningsrådet. SFI-ordningen gir den FoU-aktive delen av norsk næringsliv mulighet for større langsiktighet, kontinuitet og risikoavlastning i satsingen på forskning.

For forskningsmiljøene åpner SFI-ordningen mulighet for langsiktig kompetanse­oppbygging gjennom forskning på et høyt internasjonalt nivå i nært samarbeid med bedrifter. Ordningen skal også kunne bidra til å fremme kvalitet og effektivitet i offentlig sektor.

Ved utvelgelsen av sentre legges det vekt på potensial for innovasjon, næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 6 649 000 000
Tildelte midler
Kr 960 000 000
Mottatte søknader
70
Innvilgede søknader
22
Karakterfordeling
Hovedkarakter1234567
Søknader000233323
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
310105NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUNorwegian Center for Cybersecurity in Critical SectorsN/AN/A22.06.2021
310042Norwegian University of Life SciencesCentre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular EconomyN/AN/A22.06.2021
310008FAKULTET FOR BIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMICentre for the development of biodegradable plastics in marine applications - Innovations for fisheries and aquacultureN/AN/A22.06.2021
309960Norges teknisk-Naturvitenskapelige UniversitetCentre for Geophysical ForecastingN/AN/A22.06.2021
309835Institutt for teknologisystemerCentre for Space Sensors and Systems (CENSSS)N/AN/A22.06.2021
309834NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUNorwegian Center for Research-Based Artificial Intelligence InnovationN/AN/A22.06.2021
309762OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HFPrecision Health Center for optimized cardiac care (ProCardio)N/AN/A22.06.2021
309671NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMISmartForest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sectorN/AN/A22.06.2021
309661SINTEF OCEAN ASSFI Harvest - Technologies for sustainable biomarine value creationN/AN/A22.06.2021
309646SINTEF ASCentre for Subsurface Well Integrity, Plugging and AbandonmentN/AN/A22.06.2021
309612UNIVERSITETET I BERGENSFI Smart Ocean - Flexible and cost-effective monitoring for management of a healthy and productive oceanN/AN/A22.06.2021
309589NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE ASDigiWells: Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental FootprintN/AN/A22.06.2021
309584NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUCENTRE FOR SUSTAINABLE AND COMPETITIVE METALLURGICAL AND MANUFACTURING INDUSTRYN/AN/A22.06.2021
309562NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE ASClimate FuturesN/AN/A22.06.2021
309558SINTEF ASCentre for Industrial BiotechnologyN/AN/A22.06.2021
309512HAVFORSKNINGSINSTITUTTETCENTRE FOR RESEARCH BASED INNOVATION IN MARINE ACOUSTIC ABUNDANCE ESTIMATION AND BACKSCATTER CLASSIFICATIONN/AN/A22.06.2021
309439UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITETVisual IntelligenceN/AN/A22.06.2021
309339UNIVERSITETET I BERGENResearch Centre for Responsible Media Technology & InnovationN/AN/A22.06.2021
309281SINTEF OCEAN ASFloating structures for the next generation ocean industriesN/AN/A22.06.2021
309264HELSE BERGEN HFCentre for research-based innovation on Mobile Mental HealthN/AN/A22.06.2021
309259NOFIMA ASSFI Digital Food QualityN/AN/A22.06.2021
309230NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUSFI AutoShip: Safe autonomous ships for sustainable operationsN/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 02:38 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.