SFI Senter for forskningsdrevet innovasjon

Gjennomført
Se Resultat

Formål

Et forskningssenter er en konsentrert og langsiktig satsing for å styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer eller for å bygge opp forskningsmiljøer på strategisk viktige områder.

Det overordnete målet for ordningen Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er å bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning.

SFI-ordningen skal:

  • Legge til rette for et aktivt og langsiktig samarbeid mellom innovasjonsorienterte, FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.
  • Fremme utvikling av fremragende næringsrettede forskningsmiljøer som inngår i sterke internasjonale nettverk og bidra til internasjonalisering av norsk næringsliv.
  • Stimulere og bidra til forskerutdanning, kunnskaps- og teknologioverføring på områder med store muligheter for framtidig verdiskaping.

SFI-ordningen har et høyere ambisjonsnivå, større langsiktighet og sterkere konsentrasjon av innsatsen enn andre virkemidler for innovasjon i Forskningsrådet. SFI-ordningen gir den FoU-aktive delen av norsk næringsliv mulighet for større langsiktighet, kontinuitet og risikoavlastning i satsingen på forskning.

For forskningsmiljøene åpner SFI-ordningen mulighet for langsiktig kompetanse­oppbygging gjennom forskning på et høyt internasjonalt nivå i nært samarbeid med bedrifter. Ordningen skal også kunne bidra til å fremme kvalitet og effektivitet i offentlig sektor.

Ved utvelgelsen av sentre legges det vekt på potensial for innovasjon, næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.

Viktige datoer

14 aug 2019

Åpen for søknad

25 sep 2019

Søknadsfrist

30 jun 2020

Forventet svar på søknaden er i løpet av juni

01 sep 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01 des 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30 nov 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 6 649 000 000
Tildelte midler
Kr 960 000 000
Mottatte søknader
70
Innvilgede søknader
22

Karakterfordeling

Hovedkarakter1234567
Søknader000233323

Innvilgede søknader

Prosjektnummer
Prosjekttittel
Organisasjon/bedrift
310105Norwegian Center for Cybersecurity in Critical SectorsNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
310042Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular EconomyNorwegian University of Life Sciences
310008Centre for the development of biodegradable plastics in marine applications - Innovations for fisheries and aquacultureFAKULTET FOR BIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMI
309960Centre for Geophysical ForecastingNorges teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
309835Centre for Space Sensors and Systems (CENSSS)Institutt for teknologisystemer
309834Norwegian Center for Research-Based Artificial Intelligence InnovationNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
309762Precision Health Center for optimized cardiac care (ProCardio)OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
309671SmartForest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sectorNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI
309661SFI Harvest - Technologies for sustainable biomarine value creationSINTEF OCEAN AS
309646Centre for Subsurface Well Integrity, Plugging and AbandonmentSINTEF AS
309612SFI Smart Ocean - Flexible and cost-effective monitoring for management of a healthy and productive oceanUNIVERSITETET I BERGEN
309589DigiWells: Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental FootprintNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS
309584CENTRE FOR SUSTAINABLE AND COMPETITIVE METALLURGICAL AND MANUFACTURING INDUSTRYNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
309562Climate FuturesNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS
309558Centre for Industrial BiotechnologySINTEF AS
309512CENTRE FOR RESEARCH BASED INNOVATION IN MARINE ACOUSTIC ABUNDANCE ESTIMATION AND BACKSCATTER CLASSIFICATIONHAVFORSKNINGSINSTITUTTET
309439Visual IntelligenceUNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
309339Research Centre for Responsible Media Technology & InnovationUNIVERSITETET I BERGEN
309281Floating structures for the next generation ocean industriesSINTEF OCEAN AS
309264Centre for research-based innovation on Mobile Mental HealthHELSE BERGEN HF
309259SFI Digital Food QualityNOFIMA AS
309230SFI AutoShip: Safe autonomous ships for sustainable operationsNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU