Samarbeidsprosjekter med Russland

Gjennomført
Se Resultat

Formål

Fellesprosjektene mellom norske og russiske forskere innenfor petroleum skal bidra til å vedlikeholde eksisterende nettverk og forskningssamarbeid og utvikle nye samarbeidskonstellasjoner gjennom strategisk grunnforskning som er relevant for begge land.

Viktige datoer

26 jun 2019

Åpen for søknad

04 sep 2019

Søknadsfrist

13 des 2019

Offentliggjøring av hvilke prosjekter som får bevilgning

01 jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01 mar 2020

Seneste tillatte prosjektstart

31 des 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 46 700 000
Tildelte midler
Kr 10 600 000
Mottatte søknader
17
Innvilgede søknader
4

Karakterfordeling

Hovedkarakter1234567
Søknader0014750

Innvilgede søknader

Prosjektnummer
Prosjekttittel
Organisasjon/bedrift
308831Hydrocarbon-utilizing microorganisms as oil indicators and oil spill destructors in the water and deposits of Barents SeaUNIVERSITETET I BERGEN
308813Environmentally-friendly multifunctional production chemicals for zero marine pollutionUniversity of Stavanger
308799Fluid modelling, uplift and erosion of the Greater Barents SeaUNIVERSITETET I BERGEN
308780Enabling prediction of ice loads on structures in the ArcticSINTEF AS