Pilot-E: Helhetlig leveransekjede for hydrogen eller innovative løsninger for utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet

Gjennomført
Se Resultat

Formål

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.

PILOT-E vil følge opp aktørene gjennom hele teknologiutviklingsløpet – fra idé til marked.

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

24. okt 2019

Intervju for utvalgte prosjekter

25. okt 2019

Intervju for utvalgte prosjekter

28. okt 2019

Intervju for utvalgte prosjekter

31. des 2019

Bevilgningsmøter i løpet av desember

01. jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2020

Seneste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 332 300 000
Tildelte midler
Kr 108 200 000
Mottatte søknader
12
Innvilgede søknader
4

Innvilgede søknader