Gjennomført

Midler til mobilitet for SAMKUL-prosjekter

Formål

Program for samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) lyser ut ekstra midler til internasjonal mobilitet og internasjonalt forskningssamarbeid for prosjekter som er finansiert av programmet.

Om utlysningen

SAMKUL-programmet ønsker å bidra til økt kvalitet i forskningen gjennom internasjonalisering, forskermobilitet og økt internasjonalt forskningssamarbeid. Alle prosjektene bør ha internasjonale samarbeidspartnere, delta i internasjonale nettverk og planlegge opphold ved en utenlandsk forskningsinstitusjon for forskere og stipendiater i løpet av prosjektperioden.

Med denne utlysningen vil SAMKUL bidra til ytterligere internasjonal mobilitet og internasjonalisering av forskningen i de prosjektene som har fått bevilgning fra programmet.

Midlene kan gå til utenlandsstipend (forskningsopphold ute) eller til gjesteforskerstipend (invitere utenlandske forskere til opphold i Norge).

Midlene kommer i tillegg til eventuelle bevilgninger til internasjonaliseringstiltak som allerede er gitt i prosjektene.

Vi stiller ingen krav til hvilke land det søkes om utenlandsopphold i eller hentes gjesteforskere fra, men vi oppmuntrer til samarbeid med forskere og forskningsmiljøer også utenfor Norden og Europa.

Hvem kan søke?

Utlysningen gjelder kun for igangværende forskerprosjekter og postdoktorprosjekter som har bevilgning fra SAMKUL. Utlysningen omfatter ikke forskernettverkene som har/har hatt SAMKUL-finansiering.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig skal være identisk med den som står i kontrakten for den igangværende SAMKUL-bevilgningen.

Den organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at du sender inn søknaden.

Krav til prosjektleder
Prosjektleder skal være identisk med den som står i kontrakten for den igangværende bevilgningen.

Hva kan du søke om støtte til?

Personlig utenlandsstipend

Prosjektledere og forskere som er direkte tilknyttet et SAMKUL-prosjekt, kan søke om personlig utenlandsstipend til forskningsopphold ved en utenlandsk forskningsinstitusjon i minst 3 og maksimalt 12 måneder.

 • Forskningsrådets faste satser for utenlandsstipend skal benyttes i søknaden. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter tur/retur oppholdsstedet.
 • Forøvrig gjelder generelle føringer for personlig utenlandsstipend

Les mer om utenlandsstipend, satser og føringer her.

Doktorgrads- og postdoktorstipendiater i SAMKUL-finansierte prosjekter kan søke Forskningsrådets felles utlysning om Utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater.

Personlig gjesteforskerstipend

SAMKUL-prosjekter kan søke om personlig gjesteforskerstipend for utenlandske forskere for opphold i Norge i minst 1 og maksimalt 6 måneder.

 • Forskningsrådets faste satser for gjesteforskerstipend skal benyttes i søknaden. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter tur/retur Norge.
 • Forøvrig gjelder generelle føringer for personlig gjesteforskerstipend

Les mer om gjesteforskerstipend, satser og føringer her.

Spesielle krav til mobilitetstiltakene

Søknaden må sendes inn i løpet av kontraktsperioden for SAMKUL-prosjektet slik at mobilitetsstipendet ikke vil medføre forlengelse av hovedprosjektets periode med bevilgning fra Forskningsrådet.

Tidligste starttidspunkt for mobilitetsstipendet er tre måneder etter dato for innsendt søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonalisering

Mobilitet, Internasjonalt vertskap

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Prosjektnummeret og tittelen for SAMKUL-prosjektet skal oppgis i søknaden, under punkt 3, "Plassering", i søknadsskjemaet.
 • Søknaden og alle vedleggene kan skrives på norsk eller engelsk.
 • Vedleggene skal være i PDF-format.
 • Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype

Obligatoriske vedlegg til søknad om personlig utenlandsstipend

 • Prosjektbeskrivelse: Faglig begrunnelse for utenlandsoppholdet, dets relevans for SAMKUL-prosjektet og plan for oppholdet, på maksimalt tre sider til sammen. (Vedleggstype i søknaden: Prosjektbeskrivelse)
 • Invitasjonsbrev fra den utenlandske forskningsinstitusjonen (vedleggstype i søknaden: Anbefaling og invitasjon).

Obligatoriske vedlegg til søknad om personlig gjesteforskerstipend

 • Prosjektbeskrivelse: Faglig begrunnelse for gjesteforskeroppholdet, dets relevans for SAMKUL-prosjektet og plan for oppholdet, på maksimalt tre sider til sammen. (Vedleggstype i søknaden: Prosjektbeskrivelse)
 • CV for gjesteforskeren. (Vedleggstype i søknaden: CV)

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn de som er spesifisert over.

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles fortløpende av Forskningsrådets administrasjon.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 14.59 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.