Gjennomført
Se Resultat

Midler til før-kommersielle anskaffelser

Utlysningen gjelder kun for de som har fått midler til forprosjekt etter innsendt søknad levert til fristen 22. mai 2019.

Viktige datoer

09. okt 2019

Åpen for søknad

20. nov 2019

Søknadsfrist

12. des 2019

Vedtaksmøte

01. jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. mai 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30. apr 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å styrke offentlig sektors bruk av innovative anskaffelser. Målet med før-kommersielle anskaffelser er å bidra til mer etterspørselsdrevet innovasjon tilpasset offentlig sektors utfordringer, og at næringslivet skal utnytte det verdiskapingspotensial som ligger i offentlig sektor sine utfordringer.

Det handler om å få i stand offentlig–private samarbeid som løser faktiske behov og gir gevinst både for offentlige og private parter. Samarbeidene skal etableres gjennom en før-kommersiell anbudskonkurranse.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 75 300 000
Tildelte midler
Kr 28 000 000
Mottatte søknader
8
Innvilgede søknader
3
Karakterfordeling
Hovedkarakter1234567
Søknader0041120
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
310749TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLINGGravefri renovering av vannledninger ved hjelp av strømperN/AN/A22.06.2021
310707REGIONRÅDET FOR NORD-GUDBRANDSDALForbedret kommunalt flomvarslingssystemN/AN/A22.06.2021
310641MILJØDIREKTORATETAutomatisk miljøovervåking ved bruk av miljø-DNAN/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. februar 2023, 05.57 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.