Utlysningen gjelder kun for de som har fått midler til forprosjekt etter innsendt søknad levert til fristen 22. mai 2019.

Formål

Formålet med utlysningen er å styrke offentlig sektors bruk av innovative anskaffelser. Målet med før-kommersielle anskaffelser er å bidra til mer etterspørselsdrevet innovasjon tilpasset offentlig sektors utfordringer, og at næringslivet skal utnytte det verdiskapingspotensial som ligger i offentlig sektor sine utfordringer.

Det handler om å få i stand offentlig–private samarbeid som løser faktiske behov og gir gevinst både for offentlige og private parter. Samarbeidene skal etableres gjennom en før-kommersiell anbudskonkurranse.

Viktige datoer

09. okt 2019

Åpen for søknad

20. nov 2019

Søknadsfrist

12. des 2019

Vedtaksmøte

01. jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. mai 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30. apr 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 75 300 000
Tildelte midler
Kr 28 000 000
Mottatte søknader
8
Innvilgede søknader
3
Karakterfordeling
Hovedkarakter1234567
Søknader0041120

Innvilgede søknader

Prosjektnr.
Prosjektnr. 310749
Prosjektnr. 310707
Prosjektnr. 310641