Formål

Et demonstrasjonsprosjekt skal forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte. Prosjektene skal bidra til å sikre norsk kompetanse, arbeidsplasser, verdiskaping og en konkurransedyktig industri.

Hensikten med støtteordningen er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi, som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi.

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

12. des 2019

Offentliggjøring av hvem som får støtte

01. jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2020

Seneste tillatte prosjektstart

16. sep 2020

Søknadsfrist demonstrasjonsprosjekt i 2020

31. mai 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 160 000 000
Tildelte midler
Kr 73 600 000
Mottatte søknader
25
Innvilgede søknader
12
Karakterfordeling
Hovedkarakter1234567
Søknader00206151

Innvilgede søknader

Prosjektnr.
Prosjektnr. 310124
Prosjektnr. 310099
Prosjektnr. 309932
Prosjektnr. 309907
Prosjektnr. 309890
Prosjektnr. 309789
Prosjektnr. 309737
Prosjektnr. 309732
Prosjektnr. 309704
Prosjektnr. 309607
Prosjektnr. 309444
Prosjektnr. 309361