Gjennomført
Se Resultat

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

12. des 2019

Offentliggjøring av hvem som får støtte

01. jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2020

Seneste tillatte prosjektstart

16. sep 2020

Søknadsfrist demonstrasjonsprosjekt i 2020

31. mai 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Et demonstrasjonsprosjekt skal forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte. Prosjektene skal bidra til å sikre norsk kompetanse, arbeidsplasser, verdiskaping og en konkurransedyktig industri.

Hensikten med støtteordningen er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi, som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 160 000 000
Tildelte midler
Kr 73 600 000
Mottatte søknader
25
Innvilgede søknader
12
Karakterfordeling
Hovedkarakter1234567
Søknader00206151
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
310124Deox ASOksygenfjerning fra sjøvannN/AN/A22.06.2021
310099WHITSON ASCloud-based, Fluid and PVT Management and Equation of State Model Utilization ToolN/AN/A22.06.2021
309932FLUIDSEP ASPilottest av nedihulls vannseparator - system for forbedret reservoarutnyttelse og redusert CO2 utslipp.N/AN/A22.06.2021
309907COREALL ASField testing of Intelligent Coring System (ICS) and IDD ModuleN/AN/A22.06.2021
309890PRORES ASAt-the-Bit Mud Loss Control - Demonstration of a New Mud Loss Control Methodology and Tool Converting the Drilling Mud to a Downhole PillN/AN/A22.06.2021
309789FAST SUBSEA ASFASTsubsea X - The simplest and most cost effective and modular subsea multiphase pump available. "Topside-less" and "All electric".N/AN/A22.06.2021
309737OTECHOS PUMPS ASOTECHOS CRP: ROBUST, COMPACT MULTI-PHASE PUMP FOR SUBSEA BOOSTING AND WELL ARTIFICIAL LIFT (PHASE 2)N/AN/A22.06.2021
309732AKER SOLUTIONS ASControl Unit for All-electric FSC actuatorN/AN/A22.06.2021
309704EMPIG ASAlways Clean Cooler pilot: A subsea cooler that enables long distance cost effective transport of oil and gas.N/AN/A22.06.2021
309607ROXAR FLOW MEASUREMENT ASAdaptive Gas LiftN/AN/A22.06.2021
309444HYDROPHILIC ASDemonstrasjon av Hydrophilic ProbeN/AN/A22.06.2021
309361Benestad Solutions ASBenestad High Voltage Power Wet Mate Connection System Phase IIN/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 06.22 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.