Gjennomført
Se Resultat

Formål

Kompetanseprosjekt for næringslivet skal bidra til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging innenfor temaer av stor betydning for næringslivet.

Viktige datoer

26. jun 2019

Åpen for søknad

04. sep 2019

Søknadsfrist

13. des 2019

Offentliggjøring av hvilke prosjekter som får bevilgning

01. jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2020

Seneste tillatte prosjektstart

Prosjekter som ikke er startet opp innen denne datoen kan miste eventuell innvilget støtte.

31. mai 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 1 082 300 000
Tildelte midler
Kr 442 200 000
Mottatte søknader
87
Innvilgede søknader
34

Innvilgede søknader