Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning

Gjennomført
Se Resultat

Formål

Kommersialiseringsprosjekter skal bidra til økt kommersiell anvendelse og verdiskaping basert på forskningsresultater fra offentlig finansierte forskning i Norge.

Hensikten er å bidra til at lovende resultater fra offentlig finansierte forskning skal utvikles videre mot en fremtidig kommersialisering og at spørsmål knyttet til kommersielle, konseptuelle og teknologiske aspekter avklares.

Utlysningen er åpen for alle tematiske områder.

Viktige datoer

14 aug 2019

Åpen for søknad

25 sep 2019

Søknadsfrist

02 jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01 mai 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30 apr 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 368 000 000
Tildelte midler
Kr 135 000 000
Mottatte søknader
66
Innvilgede søknader
23

Innvilgede søknader