Gjennomført
Se Resultat

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Dere finner kontaktinformasjon for de enkelte temaene lenger ned i utlysningen under det enkelte tema.

Mal for prosjektbeskrivelse er lagt ut 27. juni.

Mal for CV er oppdatert 25. juni 2019.

Det er gjort en endring 23. september under "Obligatoriske vedlegg" om opplasting av Partnerskjema. Skjema skal lastes opp som vedleggskategori "Partneropplysninger" i søknadsskjema.

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

31. mar 2020

Offentliggjøring av hvilke prosjekter som får bevilgning

Resultatet av søknadsbehandlingen vil bli offentliggjort innen utgangen av mars 2020.

01. jun 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer, inngå i virksomhetenes planer for utvikling og bygge på et reelt samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøene og andre relevante aktører.

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte.

Ved utvikling av prosjekter anbefaler vi at dere tar i bruk verktøy for prosjektutvikling.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 681 500 000
Tildelte midler
Kr 242 200 000
Mottatte søknader
110
Innvilgede søknader
38
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
310173RUTER ASAutonomous Universal Transport Of People In AkershusN/AN/A22.06.2021
310100Karmøy Kommune Helse- og omsorgsetatenUtvikling av nye boligtilbud tilpasset ROP-beboere med lav bo-evne med vekt på brukermedvirkningN/AN/A22.06.2021
310056NYE ÅLESUND KOMMUNE FRA 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERINGSMART PLAN - bærekraftig samfunnsutvikling gjennom samskaping og visuell simulering i planprosesserN/AN/A22.06.2021
310052TROMSØ KOMMUNEMorgendagens skoler - et skoleeksempelN/AN/A22.06.2021
310030MODUM KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTORVideoFYS- Video for dokumentasjon, behandling og samhandling i fysioterapitjenestene for barn og ungeN/AN/A22.06.2021
309995TRONDHEIM KOMMUNEForankre innovative offentlige anskaffelser i kommuneneN/AN/A22.06.2021
309903LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS ASThe Lovisenberg study of Open-door policies in acute mental healthcare: developing and evaluating a service innovation to minimize coercionN/AN/A22.06.2021
309873OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATENKriT - Kritisk tenkning i barneskolen: Utvikling av en didaktikk for elever på barnetrinnet med vekt på nyheter og barnelitteraturN/AN/A22.06.2021
309826AVINOR ASRobotisert Bagasjehåndtering på flyplasserN/AN/A22.06.2021
309811REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUNDKapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester Capacity Guard of Public Digital ServicesN/AN/A22.06.2021
309805FOLKEHELSEINSTITUTTETRAK-antibiotika - Development and implementation of a quality improvement system for general practitioners in municipality health servicesN/AN/A22.06.2021
309766OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATENDigital teknologi og livsmestring i fremtidens skoleN/AN/A22.06.2021
309755Radiologisk avdelingWIML: Workflow-integrated machine learning. An innovative solution for precision imaging in radiologyN/AN/A22.06.2021
309744HELSEDIREKTORATETPasientsikkerhet og kvalitetsforbedring: En helhetlig vurdering av pasientskadeomfang med Global Trigger Tool (GTT)N/AN/A22.06.2021
309740BÆRUM KOMMUNE OPPVEKST BARNEHAGEENGASJER - skolebasert beredskap for effektive og engasjerende tiltak for elever med svake leseferdigheter på mellomtrinnetN/AN/A22.06.2021
309731MELHUS KOMMUNETrygg Elv: Identifisering og sikring av kritiske vassdrag.N/AN/A22.06.2021
309728Utdanningsetaten i OsloLedelse av reformarbeid i vidergående skole- endringsverksted som metode (ChangeLead)N/AN/A22.06.2021
309726STATENS VEGVESENBærekraftig mobilitet gjennom tidlig involvering av entreprenør - Optimaltid -N/AN/A22.06.2021
309715TRONDHEIM KOMMUNE OPPVEKST OG UTDANNINGFleksibel skolestart til barns beste. Et innovasjonsprosjekt i Trondheim kommune.N/AN/A22.06.2021
309676Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse VestAMK Simulator: Et komplett verktøy for trening og kompetansebygging i AMK, basert på simuleringstrening og kunstig intelligensN/AN/A22.06.2021
309643BARDU KOMMUNEInnovative sustainable public procurement of food and catering servicesN/AN/A22.06.2021
309642OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF KREFTREGISTERETAI-Powered Testing Infrastructure for Cancer Registry SystemN/AN/A22.06.2021
309639BIR PRIVAT ASMiljølaboratoriet: Ny teknologi og adferdsøkonomi for økt resirkuleringN/AN/A22.06.2021
309604DRAMMEN KOMMUNEBærekraftig fornyelse av vann- og avløpsnettN/AN/A22.06.2021
309517VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP (VEAS)Intelligent Water Processes (Invapro)N/AN/A22.06.2021
309508FREDRIKSTAD KOMMUNEHELT FRAM - En ny vei mot heltidskultur i kommunesektoren.N/AN/A22.06.2021
309505BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORGEn ny modell for et kunnskapssystem for kommuneneN/AN/A22.06.2021
309471BANE NOR SFAutomatisert kamerabasert inspeksjon av jernbaneinfrastruktur - Image Analysis Railway InfrastructureN/AN/A22.06.2021
309458KRISTIANSAND KOMMUNESosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingenN/AN/A22.06.2021
309409SUNNAAS SYKEHUS HF NESODDENHuman Interactive Robotics for HealthcareN/AN/A22.06.2021
309403NYE STAD KOMMUNE FRA 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERINGDen samskapende kommuneN/AN/A22.06.2021
309392KOLUMBUS ASEt framtidsrettet og bærekraftig betalingssystem for kollektivtransportN/AN/A22.06.2021
309359DomstoladministrasjonenSAKULATOR - Innovasjonsprosjekt om utviklingen av kalkulator for estimering av saksbehandlingstider i Norges domstolerN/AN/A22.06.2021
309354Asker kommuneLæringsløyper. Skoleutvikling i kommuner med etablert 1:1 dekning.N/AN/A22.06.2021
309257SØRLANDET SYKEHUS HFOrchestrating Internet of Things and Machine Learning for Early Risk Detection to Ensure Inpatients SafetyN/AN/A22.06.2021
309207VYGRUPPEN ASSikkerhetsbevis for selvkjørende busserN/AN/A22.06.2021
309202AKERSHUS FYLKESKOMMUNE VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGLærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbedrifter i Yrkesfaglærerutdanningen.N/AN/A22.06.2021
309175OSLO KOMMUNE HELSEETATENImproving Quality of Healthcare Welfare Technology Solutions in the City of OsloN/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. januar 2023, 02.39 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.