Gjennomført
Se Resultat

Dere finner kontaktinformasjon for de enkelte temaene lenger ned i utlysningen under det enkelte tema.

Mal for prosjektbeskrivelse er lagt ut 27. juni.

Mal for CV er oppdatert 25. juni 2019.

Det er gjort en endring 23. september under "Obligatoriske vedlegg" om opplasting av Partnerskjema. Skjema skal lastes opp som vedleggskategori "Partneropplysninger" i søknadsskjema.

Formål

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer, inngå i virksomhetenes planer for utvikling og bygge på et reelt samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøene og andre relevante aktører.

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte.

Ved utvikling av prosjekter anbefaler vi at dere tar i bruk verktøy for prosjektutvikling.

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

31. mar 2020

Offentliggjøring av hvilke prosjekter som får bevilgning

Resultatet av søknadsbehandlingen vil bli offentliggjort innen utgangen av mars 2020.

01. jun 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 681 500 000
Tildelte midler
Kr 242 200 000
Mottatte søknader
110
Innvilgede søknader
38

Innvilgede søknader