Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Gjennomført
Se Resultat

Formål

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig. 

Hensikten med Forskningsrådets prosjektstøtte er å stimulere bedrifter til merinvesteringer i FoU som kan bidra til innovasjon og derved muligheter for bærekraftig vekst og konkurransekraft for bedriftene.

Viktige datoer

17 jun 2019

Frist for å sende inn skisse

14 aug 2019

Åpen for søknad

22 aug 2019

Informasjonsmøte/webinar for potensielle søkere

25 sep 2019

Søknadsfrist

12 des 2019

Forventet svar på søknadene

01 jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01 mai 2020

Seneste tillatte prosjektstart

16 sep 2020

Søknadsfrist for Innovasjonsprosjekt 2020

30 apr 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 2 815 000 000
Tildelte midler
Kr 1 494 000 000
Mottatte søknader
354
Innvilgede søknader
175

Innvilgede søknader