Gjennomført
Se Resultat

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Viktige datoer

17. jun 2019

Frist for å sende inn skisse

14. aug 2019

Åpen for søknad

22. aug 2019

Informasjonsmøte/webinar for potensielle søkere

25. sep 2019

Søknadsfrist

12. des 2019

Forventet svar på søknadene

01. jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. mai 2020

Seneste tillatte prosjektstart

16. sep 2020

Søknadsfrist for Innovasjonsprosjekt 2020

30. apr 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig. 

Hensikten med Forskningsrådets prosjektstøtte er å stimulere bedrifter til merinvesteringer i FoU som kan bidra til innovasjon og derved muligheter for bærekraftig vekst og konkurransekraft for bedriftene.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 2 815 000 000
Tildelte midler
Kr 1 494 000 000
Mottatte søknader
354
Innvilgede søknader
175
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
310133Picterus ASInnvation project PicterusN/AN/A22.06.2021
310078NORSKE SKOG SAUGBRUGS ASNovel hydrophobic treatment for low density fiberboard - an innovative solution for increased value creation of thermomechanical pulpN/AN/A22.06.2021
310050NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY ASNext generation fiber rope system product for real-time fiber rope condition monitoringN/AN/A22.06.2021
309796AQUAFENCE ASSmart Aluminiumbasert Flomvern for EiendomN/AN/A22.06.2021
309473UMOE MANDAL ASLuftputekatamaran mannskapstransportfartøy for offshore olje og gass markedet IIN/AN/A22.06.2021
309454VEIDEKKE ENTREPRENØR ASIPLUSS Involverende planlegging og usikkerhetsstyringN/AN/A22.06.2021
309320Nordic Nanovector ASAOptimization of NNV003 antibody yieldN/AN/A22.06.2021
310195OPE ASUte- og innemøbler av eierløs havplast - produkter for en sirkulær verdikjede.N/AN/A22.06.2021
310178HJELMSTAD ASLaser Radar for Safe and Clean SeasN/AN/A22.06.2021
310176Paneda DAB ASUtvikle et befolkningvarslingssystem fra pilot i laboratorium som viste at grunnteknologi virker, til ny teknologi i stor skala.N/AN/A22.06.2021
310167ALGINOR ASAFucoidan for biomedisinske applikasjonerN/AN/A22.06.2021
310166KONGSBERG MARITIME CM ASFeasibility study of a concept for operating remotely controlled underwater vehicles from an unmanned surface vessel, phase 2.N/AN/A22.06.2021
310157IDROP ASiDROP Oceanid™ Navigator (iDRONA)N/AN/A22.06.2021
310153ELKEM ASAResirkulering av slagg til nye produktN/AN/A22.06.2021
310152RANOLD ASEtablering av beste praksis for innstrømningskontrollN/AN/A22.06.2021
310148Connect LNG ASFlexible Marine Infrastructure for Future Energy Value ChainsN/AN/A22.06.2021
310142BIO-ME ASDevelopment of microbiome-based Precision Medicine tool for optimal immune-oncology treatment of cancer patients.N/AN/A22.06.2021
310139EQUANOSTIC ASRobotic self-propelled pipeline multisensory scanner - ROMUSN/AN/A22.06.2021
310135NORSKE SKOG SKOGN ASSoftSens - Soft sensor teknologi og avansert modellering for redusert energiforbruk ved papirproduksjonN/AN/A22.06.2021
310129STATKRAFT ASSTRIVAN - Storage and Risk Value AnalysisN/AN/A22.06.2021
310123Terp asAdapting to the Individual through Machine learningN/AN/A22.06.2021
310122POSTLOCAL ASKonsept for styrket demokratimedvirkningN/AN/A22.06.2021
310121SKANSKA NORGE ASSynHouse – Kostnadseffektive boliger med plussenergistandard og lavt karbonfotavtrykkN/AN/A22.06.2021
310116KVÆRNER ASIntelligent defect detection and predictive structural integrity assessment tools for safe topside piping systemN/AN/A22.06.2021
310095BENTELER AUTOMOTIVE RAUFOSS ASClosed Loop Data-Driven Manufacturing Variation Management using Industry 4.0N/AN/A22.06.2021
310090NORGES GOLFFORBUNDReducing the agronomic and economic impact of ice damage on golf courses and other grasslandsN/AN/A22.06.2021
310088ELITEPLANTER NORGE SAUtvikling av sterile planter til hage- og parkanlegg ved hjelp av CRISPR teknologiN/AN/A22.06.2021
310086G&T Septech ASNext Generation Electro Membrane Extraction for Sample PreparationN/AN/A22.06.2021
310084OSHAUG METALL ASAutomatisert måling og sliping av propellbladN/AN/A22.06.2021
310081NORWEGIAN PLASTIC RECYCLING ASRESIRKULERING AV PLASTFRAKSJONER - KVALITETSKONTROLL OG DOKUMENTASJON AV RESIRKULERT PRODUKTN/AN/A22.06.2021
310080EIDE FJORDBRUK ASNedsenkbar oppdrettsmerd med fleksibel dybde og luftbobling for svømmeblærefylling hos laksN/AN/A22.06.2021
310079GILJE TRE ASNeste generasjon verdikjeder for rask respons, kundetilpasset vareproduksjonN/AN/A22.06.2021
310075VARD DESIGN ASZero emission cruise shippingN/AN/A22.06.2021
310070VACCIBODY ASDevelopment of a highly efficient and robust production pipeline for fast manufacturing of personalized DNA vaccinesN/AN/A22.06.2021
310068ARCTIC COAT ASEt in situ system til alpinanleggene for bevaring av produsert og naturlig snø i og utenfor sesong utviklet for dagens og fremtidens vær.N/AN/A22.06.2021
310067ANIMALIA AS“Diginostics” - A novel diagnostic test for digital dermatitis in ruminantsN/AN/A22.06.2021
310061HYDRO ALUMINIUM ASEnergy Efficiency for Al Casthouse FurnacesN/AN/A22.06.2021
310059TINE SAJarlsbergost for bedring av beinhelse og lipidstatusN/AN/A22.06.2021
310055IKM TECHNOLOGY ASSubsea-resident autonomous ROV with a minimal environmental footprintN/AN/A22.06.2021
310043VARD ELECTRO ASOPENVR – Next generation virtual reality for human-centered ship designN/AN/A22.06.2021
310036PIQL ASBevariiE - utvikle verdens sikreste og mest miljøvennlige digitale lagringsmediumN/AN/A22.06.2021
310028AKER BIOMARINE ANTARCTIC ASSustainable and predictable future for fisheries in AntarcticaN/AN/A22.06.2021
310027RAGNAROCK GEO ASEnhancing Reservoir Characterization by Applying Machine LearningN/AN/A22.06.2021
310010EQUANOSTIC ASUltralyd til å verifisere at sementeringen av ringrommet er impermeabelN/AN/A22.06.2021
310001OPTIMEERING AQUA ASOptimal risk based short term decision making for aquaculture.N/AN/A22.06.2021
309999WENN ASThe digital foundation for value preservation in real estate.N/AN/A22.06.2021
309991Norsk Hydro ASALow carbon Aluminium Heat Exchanger ProductsN/AN/A22.06.2021
309990ELKEM ASAFlexible Design and Production of Specialized Ferro-Silicon MaterialsN/AN/A22.06.2021
309984PIPELIFE NORGE ASLyddempende rørsystemer for bygningerN/AN/A22.06.2021
309980GKN AEROSPACE NORWAY ASMATE - Mobile Autonomous Tool ExchangerN/AN/A22.06.2021
309977FJONG NORGE ASFjong 2025 - an endless, sustainable wardrobe. Powered by research in behavioral economy, environmental impact and artificial intelligenceN/AN/A22.06.2021
309970Arbaflame ASUtvikling av bioraffineri fra damp explosjon prosessN/AN/A22.06.2021
309966JØTUL AS AVD FREDRIKSTADAEOLUS+ - New generation digital wood stovesN/AN/A22.06.2021
309964SCANBIO INGREDIENTS ASKvalitet og verdi i ensilasjeprodukterN/AN/A22.06.2021
309959MAPEI ASResirkulert tilslag fra betongslam med CO2-bindende egenskaperN/AN/A22.06.2021
309957RIMFROST ASDEVELOPMENT OF A NOVEL PROCESS FOR THE APPLICATION OF KRILL AS ALTERNATIVE PROTEIN SOURCE IN HUMAN NUTRITIONN/AN/A22.06.2021
309947Sunnfjord Utvikling ASVerdiskapande kundeopplevingar i kulturdestinasjonen SunnfjordN/AN/A22.06.2021
309936SKAGERAK KRAFT ASThe intelligent decision-making process for hydro schedulingN/AN/A22.06.2021
309935LAERDAL MEDICAL ASTCPR Link - Enhancing Volunteer - Dispatcher Teamwork in Cardiac ArrestN/AN/A22.06.2021
309934Brunvoll ASGreener maritime activities: implementing the use of water based Environmentally Acceptable Lubricants in the ship industryN/AN/A22.06.2021
309931Vard Design ASPlug-In Electric Zero-emission Offshore-shipN/AN/A22.06.2021
309925NORSKE SKOG SAUGBRUGS ASProduksjon av en ligninholdig nanocellulosekvalitetN/AN/A22.06.2021
309923NORWEGIAN CENTRE OF MARITIME COMMUNICATION ASEffektiv og miljøvennlige bilfergealternativ - EMBLAN/AN/A22.06.2021
309921INTERWELL P&A ASKvalifisering av nye barrierematerialer i P&AN/AN/A22.06.2021
309920WONDERLAND ASWONDerful Circular RESTN/AN/A22.06.2021
309908GENTIAN ASG-1001: development of a rapid, affordable, high-throughput cardiac testN/AN/A22.06.2021
309900SUNPHADE ASBoosted photochromic responseN/AN/A22.06.2021
309895MACGREGOR NORWAY ASIncreasing Operational Efficiency by Retrofitting Sensor-Based Anti-Swing Technology on Offshore CranesN/AN/A22.06.2021
309892Statnett SFReduksjon Av KjøreTid baserT på dekomponering for markedsmodeller med detaljert vannkraftN/AN/A22.06.2021
309884KONGSBERG MARITIME ASSmart Condition Monitoring: Automatiserte tilstand og overvåkings systemer for maritime autonome roboter.N/AN/A22.06.2021
309883DIATEC MONOCLONALS ASAutomatisering/ robotisering av CL1000 produskjonN/AN/A22.06.2021
309881ZIMMER & PEACOCK ASBiosensoriske implantater for in vivo sanntidsmåling av stressindikatorerN/AN/A22.06.2021
309876FELLESKJØPET AGRI SAKORNMO - produksjonsoptimalisering, kvalitetsstyring og bærekraft gjennom verdikjeden for kornN/AN/A22.06.2021
309875HYDRO ALUMINIUM ASCoated Recycled Aluminium (CORAL) - developing surfaces for well-adhering and corrosion resistant coating systemsN/AN/A22.06.2021
309865Biosergen ASNanoformulated anti-fungalsN/AN/A22.06.2021
309856ELKEM ASADevelopment and production of Metal Alloys for powder-based Additive Manufacturing (MADAM)N/AN/A22.06.2021
309852GASSECURE ASMikrofilament for optiske og katalytiske gassensorerN/AN/A22.06.2021
309844GEOMEC ENGINEERING ASReal-Time Monitoring for Safe Geological CO2 StorageN/AN/A22.06.2021
309840ARCTIC PHARMA ASGLyCanCure - a first in class new drug for treatment of advanced forms of cancerN/AN/A22.06.2021
309829LÆRINGSLIV ASSamskapt utvikling av smarte læringsspill i finansbransjenN/AN/A22.06.2021
309820OCEAN SUN ASPerformance and Reliability of Ocean Suns floating photovoltaic Technology (PRO Sun)N/AN/A22.06.2021
309810Kværner Stord ASCOM-FLEX: Competetive FlexibilityN/AN/A22.06.2021
309801ZELLUNA IMMUNOTHERAPY ASDevelopment of off-the-shelf cell therapies for cancer treatmentN/AN/A22.06.2021
309791ANIMALIA ASListComplex - Software for risk assessment of Listeria in complex ready-to-eat productsN/AN/A22.06.2021
309784CreateView ASGreatView - Utsikt til mer enn du ser!N/AN/A22.06.2021
309768BIOVIVO TECHNOLOGIES ASUtvikling av ny innovativ teknologi og konsept for bekjempelse av frittsvømmende stadier av lakselus (L. salmonis)N/AN/A22.06.2021
309751NORCONSULT ASWind energy in icing climatesN/AN/A22.06.2021
309747INHIBIO ASInhibioCaps: Encapsulation of Inhibio formulations for sustained antifouling effect.N/AN/A22.06.2021
309727BEWI NORPLASTA ASTermoformede fiberprodukter med vann- og oksygenbarriere for matvareemballeringN/AN/A22.06.2021
309721BEYONDER ASSilicon Powered Lithium Ion Capacitor: versatile Energy storage platformN/AN/A22.06.2021
309714PREDIKTOR ASDigital twins for Operational Management Systems (OMS) and production analyticsN/AN/A22.06.2021
309712ABB ASCost-effective Rotational Switch for SF6-free Gas Insulated SwitchgearsN/AN/A22.06.2021
309710COMLIGHT ASMiniaturised Optical ROad SensorN/AN/A22.06.2021
309707NORSVIN R&D ASPreparing for disease control by gene editing for a more sustainable livestock productionN/AN/A22.06.2021
309700TELLU IOT ASFleet-Oriented Intelligent Operation of Large Scale Edge SystemN/AN/A22.06.2021
309674ARBAFLAME ASArbaFeed - Samproduksjon av Arbacore pellets og fôrprotein fra trevirkeN/AN/A22.06.2021
309663USEA ASACCESS-AUV: Active towed docking stations for survey and sea-bed resident Autonomous Underwater VehiclesN/AN/A22.06.2021
309660BRUNVOLL ASTrygg og energioptimal autonom seilas (Safe and Energy Optimal Autonomous Operations of Ships)N/AN/A22.06.2021
309659BJØRNSON ASMODUS: Praksisnær, effektiv, skalerbar lederutviklingsapplikasjonN/AN/A22.06.2021
309651RUDEN ASDigitalization of multi-reservoir geothermal systems for optimal control of heat production, storage and peak-load management.N/AN/A22.06.2021
309641ERAMET NORWAY ASImproved Sustainability for Concrete through SiMn Slag ValorizationN/AN/A22.06.2021
309640N2 AppliedPlasmabehandlet husdyrgjødsel - gjødselvirkning, miljøpåvirkning og klimagassutslippN/AN/A22.06.2021
309637NAMMO RAUFOSS ASCatPack - digital design workflow for H2O2 Catalyst PacksN/AN/A22.06.2021
309636SKANSKA NORGE ASConstruction site Zero WasteN/AN/A22.06.2021
309633VIPICASH ASVipiCash Intelligent Monitor (VIM) A monitoring tool for global remittance and Aid Markets using Artificial Intelligence technologyN/AN/A22.06.2021
309631DNV GL ASMetode for eksperimentbasert digital produktinnovasjonN/AN/A22.06.2021
309626SHAWCOR NORWAY ASIntelligent Heated Wet Insulation for pipelinesN/AN/A22.06.2021
309622ENERGI NORGE ASNye miljørestriksjoner – samlet innvirkning på kraftsystemN/AN/A22.06.2021
309621CENATE ASHurtigladbare Anoder av Silisium for TransportN/AN/A22.06.2021
309614NORSUN ASUltra-Sustainable semiconductor Substrates for tomorrow’s solar cellsN/AN/A22.06.2021
309611GENO SALarge scale single step genomic selection in practiceN/AN/A22.06.2021
309603NORQUANT ASMachine Learning for Transparent and Sustainable InvestingN/AN/A22.06.2021
309598HEIMDALL POWER ASSensegrid - a technology platform for monitoring and analysing real-time grid data.N/AN/A22.06.2021
309596PIXII ASCameleonix: tilpasningssmarte strømomformere for fleksibel, kostnadseffektiv og bærekraftig strømforsyningN/AN/A22.06.2021
309594IRIS AI ASIris.ai - the AI ChemistN/AN/A22.06.2021
309586ARXX THERAPEUTICS ASDevelopment of a therapeutic anti-S100A4 monoclonal antibody to treat systemic sclerosisN/AN/A22.06.2021
309576XSENS ASClamp-on Mud Flow Rate and Quality MeasurementN/AN/A22.06.2021
309559JÆDER ÅDNE ESPELAND ASNorsk vegetar for fremtiden - Norske grønnsaker, belgvekster og korn i bærekraftige vegetarprodukter.N/AN/A22.06.2021
309557RØROS DØRER OG VINDUER ASBeneFIT - utvikling av dynamiske løsningsromN/AN/A22.06.2021
309554XAIT ASEnhancing quality and efficiency in the RFP to Production Lifecycle.N/AN/A22.06.2021
309552OCEANTECH INNOVATION ASAutomated Non Destructive Weld Inspection in Splash/Subsea zoneN/AN/A22.06.2021
309546INFERNO METAL FESTIVALInnovativ festivalpakketering Inferno og Beyond the Gates - kultur og reiseliv.N/AN/A22.06.2021
309537GC RIEBER OILS ASFramstilling av omega-3 og omega-7 fra norske restråstoffer.N/AN/A22.06.2021
309535NORDNES ASUtvikling av ny trålkonfigurasjonN/AN/A22.06.2021
309526MOWI ASAOvervåkning og deteksjon av hull i nøter for fiskeoppdrett.N/AN/A22.06.2021
309524SCALE AQUACULTURE ASAquaculture Digital Twin for advanced insight to improve productivity and controlN/AN/A22.06.2021
309521FOSEN DESIGN & SOLUTIONS ASFuture Low-Emission Passenger ShipsN/AN/A22.06.2021
309500BAMA GRUPPEN ASHoldbarSjekken: Testsystem for valg av riktig emballasje til frukter, bær og grønnsaker for optimal kvalitet og minimalt matsvinn.N/AN/A22.06.2021
309489TUNABLE ASShip CEMS MultigassN/AN/A22.06.2021
309484ISIFLO ASInnovative løsninger for fremtidens ventilerN/AN/A22.06.2021
309469SEA TECHNOLOGY ASCost-effective fire resisting composite materialsN/AN/A22.06.2021
309466ELKEM ASADuDeS - Dust Detection SystemN/AN/A22.06.2021
309464KVS TECHNOLOGIES ASSmartWing Infrastructure Failure Tracking and Emergency ResponseN/AN/A22.06.2021
309452NORTURA SACan boar production be beneficial for meat industry, breeding, farmers, animals, the planet and people?N/AN/A22.06.2021
309451GENO SASelection for reduced methane emission in Norwegian Red cowsN/AN/A22.06.2021
309442PHARMAQ ASNew platform technologies for development of a vaccine against CMS – NoVATion (New Vaccine Technology Platform)N/AN/A22.06.2021
309441Elopak ASNEPP: Neste generasjon Pure-Pak drikkekartongN/AN/A22.06.2021
309427HAPRO ELECTRONICS ASFaster Assembly by LearningN/AN/A22.06.2021
309416RYFYLKEFRUKT SADyrking av søtkirsebær i potter- ny dyrkingsmetode for tunnelproduksjonN/AN/A22.06.2021
309413TRØNDERENERGI KRAFT ASThe value of grid information in flow-based market clearingN/AN/A22.06.2021
309406AUTRONICA FIRE AND SECURITY ASIntegrated Service & Safety PlatformN/AN/A22.06.2021
309400NORGESHUS ASVerktøykasse for klimatilpasning av boligerN/AN/A22.06.2021
309398ALCOA NORWAY ANSNo depositon of spent potliningN/AN/A22.06.2021
309397FMC KONGSBERG SUBSEA ASDeep Purple - H2Subsea - Undervanns infrastruktur for lagring og distribusjon av hydrogenN/AN/A22.06.2021
309388PHARMA HOLDINGS ASNasal Decolonization to prevent post-surgical infectionsN/AN/A22.06.2021
309384LERØY SEAFOOD GROUP ASAEffekt av svømmetrening hos smolt; En grunnleggende studieN/AN/A22.06.2021
309380JACKON ASThermomur byggesystem. Brannsikkert og bærekraftigN/AN/A22.06.2021
309375STIFTELSEN DET NORSKE SKOGFRØVERKGenomic selection in Picea abiesN/AN/A22.06.2021
309371GE VINGMED ULTRASOUND ASIntelligent Handheld Ultrasound DeviceN/AN/A22.06.2021
309370RADIONOR COMMUNICATIONS ASUnmanned Aircrafts in All Future AirspaceN/AN/A22.06.2021
309363STØREN TREINDUSTRI ASBærekraftige og innovative trebygg opptil 8 etasjer med bindingsverkN/AN/A22.06.2021
309362MEMSCAP ASSensor TEchnology for Green and Safe Airplanes-phase 2N/AN/A22.06.2021
309355SEKAL ASRobust and Automatic Drilling Model ConfigurationN/AN/A22.06.2021
309351ELKEM CARBON ASSurface treatment of Artificial Graphite for Anodes in Lithium-Ion BatteriesN/AN/A22.06.2021
309350Stimline ASAutomated Well Intervention Planning and Method SelectionN/AN/A22.06.2021
309344ITERATE ASTredjegenerasjons storskala metode for programvareinnovasjon i autonome teamN/AN/A22.06.2021
309328RADIONOR COMMUNICATIONS ASMachine Piloted Unmanned Systems (MPUS)N/AN/A22.06.2021
309327PLAYFINITY AS3D posisjonering i sport og lek for å skape idrettsglede for barn og ungdomN/AN/A22.06.2021
309326STATNETT SFNordic Early Warning Early Prevention SystemN/AN/A22.06.2021
309315SKAGERAK KRAFT ASKollektiv for BalansetjenesterN/AN/A22.06.2021
309314WINNS ASThrottling-free, ejector-based CO2 heat pumpN/AN/A22.06.2021
309307ESMART SYSTEMS ASAI-basert risikomodell for vegetasjon langs kraftlinjerN/AN/A22.06.2021
309305NTS ASAKystnær beredskapN/AN/A22.06.2021
309293LYCRO ASNext generation of recycled food-grade polypropylene crates and compounds for returnable food packaging in the Norwegian Circular EconomyN/AN/A22.06.2021
309289ELKEM ASAHypereutectic Alloys of Silicon and Aluminium for additive ManufacturingN/AN/A22.06.2021
309288BREMNES SEASHORE ASFREMTIDENS LAKSEOPPDRETTN/AN/A22.06.2021
309286STEERTEC RAUFOSS ASSuperior Temperature Resistant Aluminium Steering ShaftsN/AN/A22.06.2021
309280TRELLEBORG OFFSHORE NORWAY ASDevelopment of Vikotherm R5N/AN/A22.06.2021
309275InVivo Bionics ASInSense: A life-changing tool to solve global problems for urinary incontinenceN/AN/A22.06.2021
309272Hydro Aluminium ASINNOVATIONS INTO THE FUTUREN/AN/A22.06.2021
309270AQUATIQ ASTørke- og varmebehandlingsteknologi for effektiv reduksjon av bakterievekst og biofilmdannelse på maskiner i næringsmiddelindustrien.N/AN/A22.06.2021
309268WELLSTARTER ASHeatwave Inflow Performance Source Characterization (HIPsource)N/AN/A22.06.2021
309262BORREGAARD ASLiBan - Lignin-Based Performance ChemicalsN/AN/A22.06.2021
309248NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VIKENRett pollinering for auka fruktsetjing , større avling og betre fruktkvalitet i epleN/AN/A22.06.2021
309244KONGSBERG BEAM TECHNOLOGY ASDynamisk styrt partikkelstråling for effektiv kreftbehandling - MAMA-K FoUN/AN/A22.06.2021
309238DNV GL GROUP ASComposite Pipeline Integrity Management SystemN/AN/A22.06.2021
309219TRONDHEIM HAVN IKSElektrifisering av maritim transport og fremtidens havnerN/AN/A22.06.2021
309217DNV GL ASAPPROVal of Engineering Design models using OCXN/AN/A22.06.2021
309212MARITECH SYSTEMS ASAutomated and optimized planning for traders of farmed fishN/AN/A22.06.2021
309190VISAVI TECHNOLOGY ASEnabling next-generation maintenance processes by adding optimal scheduling support to VISAVI LivePlanN/AN/A22.06.2021
309178OXY SOLUTIONS ASOxygenated bioPolymers for biomedical applicationsN/AN/A22.06.2021
309159ANIMALIA ASØkt kunnskap om dyrevelferd hos norske verpehøns for en bærekraftig verdiskapning i norsk eggproduksjon - VelferdshønaN/AN/A22.06.2021
309082LIFETOOLS ASSensor and machine learning based interpretation of non-verbal communication.N/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 10.24 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.