Gjennomført

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (skisse)

Det er ikke mulig å redigere innsendte skisser. Trykk derfor ikke på "send-inn-knappen" inne i Mitt nettsted før skissen er ferdig til å sendes inn.

Formål

Skisseutlysningen gir bedrifter mulighet til en uforpliktende dialog med Forskningsrådet i forkant av den planlagte utlysningen av innovasjonsprosjekt i næringslivet med søknadsfrist 25.09.2019.

Om utlysningen

Forskningsrådet lyser ut én milliard kroner i FoU-støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Midlene skal stimulere bedrifter til å investere i FoU som kan gi økt konkurransekraft, vekstmuligheter og bærekraftig verdiskaping.

Denne utlysningen vil dekke bredden av norsk næringsliv, både etablert og ny næringsvirksomhet, og er rettet mot både store og små bedrifter og mot alle bransjer og sektorer.

Innsending av skisser er et åpent tilbud til bedrifter om råd og veiledning i forkant av søknadsfristen. Forskningsrådet oppfordrer bedrifter som planlegger å søke innovasjonsprosjekt i næringslivet, og særlig bedrifter som ikke har søkt tidligere, til å benytte denne muligheten.

Målet med skisseordningen er å veilede bedrifter i hva som er forventninger til et innovasjonsprosjekt i næringslivet og krav til søknader om prosjektstøtte. Dette skal gi bedrifter et bedre grunnlag for å utforme søknader, og unngå at det legges mye arbeid i søknader for prosjekter som åpenbart ikke vil være konkurransedyktige.

I tilbakemeldingen på en prosjektskisse kan Forskningsrådet også gi råd om tema eller prioriteringer i utlysningen som vil kunne være relevant for prosjektet, eller om andre finansieringsordninger som kan være aktuelle. 

Skisseordningen er frivillig og innebærer ingen form for prekvalifisering.

En eventuell søknad om innovasjonsprosjekt i næringslivet må sendes inn på ordinær måte innen søknadsfristen 25.09.2019, og den endelige søknaden blir vurdert helt uavhengig av tilbakemeldingen på en eventuell skisse.

Bedrifter som vurderer å søke om innovasjonsprosjekt i næringslivet, bør sette seg godt inn i hovedutlysningen, før bedriften går i gang med å skrive en skisse.

Hvem kan søke?

Kun bedrifter kan sende inn skisse.

Hvem kan delta i prosjektet?

Kun bedrifter kan sende inn skisse.

Hva kan du søke om støtte til?

Det følger ingen midler med utlysningen av skisser.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Skisseutlysningen er ikke begrenset til bestemte temaer. Men hovedutlysningen for innovasjonsprosjekter i næringslivet dekker en rekke temaområder, og det skal finnes muligheter for både store og små bedrifter, i alle næringer og sektorer.

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Det er ikke mulig å redigere innsendte skisser. Trykk derfor ikke på "send-inn-knappen" før skissen er ferdig til å sendes inn.

Frist for innsending av skisse: 17.06.2019 kl. 13.00.

  • Det skal brukes egen mal for skissen. Denne kan du laste ned nederst i utlysningen.
  • Skissen skal skrives på norsk eller engelsk.
  • Skissen skal ikke overskride tre A4-sider.

Det vil omgående bli gitt automatisk bekreftelse på at skissen er mottatt. Det er søkers ansvar å forsikre seg om at innsendelsen er bekreftet.

Vurderingskriterier

Tilbake­meldingen på skissen vil dreie seg om hvordan prosjektet svarer på sentrale krav og føringer for søknader om støtte til innovasjonsprosjekt i næringslivet til søknadsfristen 25.9.2019.

Tilbakemeldingen vil ikke omfatte en faglig vurdering av forskningen i det skisserte prosjektet.

Behandlingsprosedyre

Innkomne skisser vil bli vurdert administrativt i Forskningsrådet. Skissene vurderes fortløpende, tilbakemelding vil bli gitt så raskt som mulig og senest 10.07.2019. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. februar 2023, 06.52 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.