Gjennomført

Innovasjonscamp – Registrering av forprosjekt

Formål

Denne utlysningen er kun for registrering av forprosjekter som er tildelt etter Landbrukets innovasjonscamp.

Om utlysningen

Utlysningen er kun for registrering av forprosjekter som er tildelt etter Landbrukets innovasjonscamp.

Hvem kan søke?

Kun de som har fått tildeling etter innovasjonscamp kan registrere prosjektene sine her.

Hvem kan delta i prosjektet?

Ikke aktuelt.

Hva kan du søke om støtte til?

Ikke aktuelt. Dette er kun en registrering.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan laste ned alle vedleggsmalene som du skal legge ned søknaden nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

  • mal for prosjektbeskrivelse for forprosjekt i bioøkonomi
  • partneropplysninger for bedrifter

Behandlingsprosedyre

Registreringene behandles fortløpende.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 05:02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.