Gjennomført

Arctic Field Grant (AFG) – støtte til feltarbeid på Svalbard

Viktige datoer

09. okt 2019

Åpen for søknad

20. nov 2019

Søknadsfrist

19. des 2019

Bevilgningsmøte

01. mar 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. nov 2020

Frist for rapportering fra prosjektet

28. feb 2021

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Svalbard Science Forum (SSF) lyser ut midler til feltarbeid på Svalbard og Jan Mayen til masterstudenter, doktorgradsstudenter og forskere som er tilknyttet eller samarbeider med norske forskningsorganisasjoner. Hovedprioriteringen er å støtte masterstudenter, doktorgradsstudenter og forskere som ikke allerede er etablert på Svalbard. Du kan søke om inntil kr. 80 000 for feltarbeid på Svalbard og inntil kr. 100 000 for feltaarbeid på Jan Mayen. Full utlysningstekst finnes kun på engelsk.

Om utlysningen

Denne utlysningen finnes kun på engelsk, og det er den engelske teksten som er juridisk bindende. Gå til den engelske utlysningen for mer informasjon ved å klikke på "English"-knappen øverst til høyre på denne siden. 

Hvem kan søke?

Se engelsk utlysning.

Hvem kan delta i prosjektet?

Se engelsk utlysning.

Hva kan du søke om støtte til?

Se engelsk utlysning.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Polar

Praktiske opplysninger

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 10.24 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.