Oppdatert 11.9.2019: På grunnlag av flere henvendelser, presiserer vi følgende: FORSTERK-midler kan ikke benyttes til forskning, utvikling eller innovasjonsaktiviteter. Dersom det inngår personal- og indirekte kostnader i budsjettet, kan disse beregnes etter standard satser.

Dersom EU-prosjektet ditt allerede har fått tildelt forsterkningsmidler fra et tematisk program i Forskningsrådet (f. eks. fra BIONÆR, HELSE-EU eller KLIMA), kan ikke samme EU-prosjekt brukes som utgangspunkt for å søke om støtte fra FORSTERK.

Dette er en pilotutlysing. Med forbehold om tilgjengelig budsjett, vil det bli publisert en tilsvarende utlysning i 2020.

Oppdatert 3.9.2019: Du må sende oss søknaden om forsterkningsprosjekt FØR starten på siste året i Horisont 2020-prosjektet. Horisont 2020-prosjektet må ha aktivitet i 2020 eller seinere. Prosjekter behøver ikke å ha 12 måneder igjen av prosjektperioden fra 1.1.2020 for å kvalifisere for støtte.

Formål

Forsterkningsordningen har som mål å få flere norske aktører til å innta en sentral rolle i Horisont 2020-prosjekter, og å gi flere norske aktører tilgang på kunnskapen som produseres i Horisont 2020-prosjektene. Dette skal forsterke virkningene av Horisont 2020-prosjektene i Norge, for forskning, samfunnsliv og næringsliv.

Ordningen er rettet mot en avgrenset søkergruppe som består av norske deltagere som har en sentral rolle i et H2020-prosjekt. Midlene skal ikke være en tilleggsfinansiering av aktivitetene i Horisont 2020-prosjektet, men benyttes til selvstendige aktiviteter (se mer om dette i punktet 'Hva kan du søke om?' under).

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 87 300 000
Tildelte midler
Kr 42 300 000
Mottatte søknader
95
Innvilgede søknader
47

Innvilgede søknader