Forsterkningsmidler til norske deltakere i Horisont 2020-prosjekter

Gjennomført
Se Resultat

Oppdatert 11.9.2019: På grunnlag av flere henvendelser, presiserer vi følgende: FORSTERK-midler kan ikke benyttes til forskning, utvikling eller innovasjonsaktiviteter. Dersom det inngår personal- og indirekte kostnader i budsjettet, kan disse beregnes etter standard satser.

Dersom EU-prosjektet ditt allerede har fått tildelt forsterkningsmidler fra et tematisk program i Forskningsrådet (f. eks. fra BIONÆR, HELSE-EU eller KLIMA), kan ikke samme EU-prosjekt brukes som utgangspunkt for å søke om støtte fra FORSTERK.

Dette er en pilotutlysing. Med forbehold om tilgjengelig budsjett, vil det bli publisert en tilsvarende utlysning i 2020.

Oppdatert 3.9.2019: Du må sende oss søknaden om forsterkningsprosjekt FØR starten på siste året i Horisont 2020-prosjektet. Horisont 2020-prosjektet må ha aktivitet i 2020 eller seinere. Prosjekter behøver ikke å ha 12 måneder igjen av prosjektperioden fra 1.1.2020 for å kvalifisere for støtte.

Formål

Forsterkningsordningen har som mål å få flere norske aktører til å innta en sentral rolle i Horisont 2020-prosjekter, og å gi flere norske aktører tilgang på kunnskapen som produseres i Horisont 2020-prosjektene. Dette skal forsterke virkningene av Horisont 2020-prosjektene i Norge, for forskning, samfunnsliv og næringsliv.

Ordningen er rettet mot en avgrenset søkergruppe som består av norske deltagere som har en sentral rolle i et H2020-prosjekt. Midlene skal ikke være en tilleggsfinansiering av aktivitetene i Horisont 2020-prosjektet, men benyttes til selvstendige aktiviteter (se mer om dette i punktet 'Hva kan du søke om?' under).

Viktige datoer

14 aug 2019

Åpen for søknad

25 sep 2019

Søknadsfrist

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 87 300 000
Tildelte midler
Kr 42 300 000
Mottatte søknader
95
Innvilgede søknader
47

Innvilgede søknader

Prosjektnummer
Prosjekttittel
Organisasjon/bedrift
310194Ny teknologi gjøres tilgjengelig for norskproduserte applikasjoner og markeder.BORREGAARD AS
310182Modulære dekksystemer: FORSTERKTECHNIUM AS
310134DataBench Big Data and AI Norway - Benchmarking for Big Data and AI in practiceSINTEF AS
310098Increasing the impact of supermodelling climate research in NorwayGeofysisk institutt
310073Spreading BuildERS' findings among Norwegian stakeholdersTRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning
310065Child’s Best Interests in Child Protection: Learnings from a Cross-country Comparison.Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
310040Regulatorisk tilpasning mot nytt EU-regelverk for kommersiell anvendelse av langdistanse dronesystem for automatisk kraftlinjeinspeksjonSEVENDOF AS
309996Bees pesticides and precaution: building an epistemic network in NorwayUNIVERSITETET I BERGEN
309983Farm biosecurity and Risk-based Assessment tools for health Management of Norwegian salmon farmingVETERINÆRINSTITUTTET
309961NORMIND: NOrgewian Resources for MINimum Impact MINeral INdustryINSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK
309901Hydropower as Flexibility Provider for Renewable Energy Systems: Enhancing the Impact of HydroFlexNTNU, Faculty of Engineering, Department of Energy and Process Engineering
309899Renewable penetration levered by Efficient Low Voltage Distribution grids in NorwaySMART INNOVATION NORWAY AS
309889Customer-centric Production through Open Innovation for Norwegian IndustriesSINTEF AS
309866Norwegian Green Hydrogen InitiativeSINTEF AS
309847Big Data for offentlige anskaffelserSINTEF AS
309837Mobilising Norwegian participation in H2020 IMI activitiesNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
3098194TheWind: promotering av innovative planleggingsverktøy for offshore vindSINTEF OCEAN AS
309799Cinematic communication for increased impact of MIGNEXINSTITUTT FOR FREDSFORSKNING
309752Enhancing the Digital Wellbeing of Norwegian 12-17-year-olds in collaboration with the Public Sector, Industry and Research organisations.Institutt for medier og kommunikasjon
309738CHANGE - Norwegian NetworkNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
309735A Norwegian network for ICU glucose controlGLUCOSET AS
309711Maskinsyn: Utstilling og laivrollespill for utforskning av etikk og ny teknologiInstitutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
309690NextGEOSS data hub and platform for NorwayBLB
309672PHUSICOS-plus: Supporting a community of practice for nature-based solutionsSTIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
309601FloatingCNG: et gasstransport alternativ til lønnsom utvinning av gass fra isolerte offshore felterSINTEF Ocean
309571Rapid Response Communication for Greenhouse Gas Budget VerificationCICERO SENTER FOR KLIMAFORSKNING
309529Flagships – Clean waterborne transport in EuropeMARITIME CLEANTECH
309527COEMS Training NetworkHØGSKULEN PÅ VESTLANDET
309515Utnytte forbedret betong med forlenget levetid for energi-infrastrukturer og konstruksjoner i ekstreme nordiske driftsforholdSINTEF AS
309423Dissemination of learning from SORBent based TECHnologies for CO2 captureSINTEF AS
309420LIFEBOTS Exchange-ExtendedNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
309382FORSTERKNINGSMIDLER-COMFORTGeofysisk institutt, Universitetet i Bergen
309365Sustainable plus energy neighbourhoods in NorwayNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
309352Strengthening the regional approach to boost building integration of solar renewable energy systemsSINTEF AS
309342Circular Alumina ProductionSINTEF AS
309336Enhancing the impact of EXHAUSTIONCICERO SENTER FOR KLIMAFORSKNING
309334Extending the impact of STOP-IT in Norway (STOP-IT_N)SINTEF AS
309313Enhancing Norwegian involvement in the FORCeS projectInstitutt for geofag
309297Digital Water City in NorwaySINTEF AS
309266HydrogenEnergi fra Raggovidda: MarkedsEtablering og -SikringSINTEF DIGITAL
309255Digitalt økosystem for smarte og autonome skip.SINTEF OCEAN AS
309225Added value from Horizon 2020 project SUPER PV - PV IMPACTBNW Energy AS
309213Maximizing long-term impacts and synergies of H2020 SponGESUNIVERSITETET I BERGEN
309211Aktiviteter som forsterker effekten av resultatene fra 5G-VINNI og bidrar til kunnskapdeling om 5G og H2020-prosjektarbeid.TELENOR ASA
309192States of Protractedness: Utilizing Norwegian Expertise for Solutions to Protracted Displacement SituationsChr. Michelsen Institute
309097Strengthening the Norwegian participation in the GoJelly! project through increased stakeholder involvement in a Norwegian contextSINTEF OCEAN AS