Gjennomført
Se Resultat

Forskning for Mattilsynet

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

11. des 2019

Bevilgningsmøte

01. jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2020

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Utlysningen er rettet mot effektiv forvaltning for å forebygge introduksjon og spredning av nye planteskadegjørere, og skjer i samarbeid med Mattilsynet. Formålet er å styrke forvaltningen av norsk plantehelse.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 12 300 000
Tildelte midler
Kr 8 000 000
Mottatte søknader
2
Innvilgede søknader
1
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
310060NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMIRisk management of imported plants and seeds: possibilities for improved pest detection to prevent the introduction and spread of new pestsN/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. januar 2023, 02.36 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.