Formål

Utlysningen er rettet mot effektiv forvaltning for å forebygge introduksjon og spredning av nye planteskadegjørere, og skjer i samarbeid med Mattilsynet. Formålet er å styrke forvaltningen av norsk plantehelse.

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

11. des 2019

Bevilgningsmøte

01. jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2020

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 12 300 000
Tildelte midler
Kr 8 000 000
Mottatte søknader
2
Innvilgede søknader
1

Innvilgede søknader