Gjennomført
Se Resultat

Formål

Formålet med utlysningen er å stimulere til samarbeid mellom forskningsmiljøer og samarbeidspartnere om å løse eller håndtere samfunnsutfordringer som er sentrale innenfor programmet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM). Forprosjekter skal utvikle kompetanse- og samarbeidsprosjekter som etter planen vil bli lyst ut med søknadsfrist 16. september 2020.

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

01. jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2020

Seneste tillatte prosjektstart

16. sep 2020

Planlagt frist for hovedutlysningen

30. sep 2020

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 9 300 000
Tildelte midler
Kr 2 400 000
Mottatte søknader
38
Innvilgede søknader
10

Innvilgede søknader