Gjennomført
Se Resultat

Forprosjekt til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt innenfor velferd, arbeidsliv og migrasjon

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

01. jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2020

Seneste tillatte prosjektstart

16. sep 2020

Planlagt frist for hovedutlysningen

30. sep 2020

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å stimulere til samarbeid mellom forskningsmiljøer og samarbeidspartnere om å løse eller håndtere samfunnsutfordringer som er sentrale innenfor programmet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM). Forprosjekter skal utvikle kompetanse- og samarbeidsprosjekter som etter planen vil bli lyst ut med søknadsfrist 16. september 2020.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 9 300 000
Tildelte midler
Kr 2 400 000
Mottatte søknader
38
Innvilgede søknader
10
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
309863INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNINGAktivt medborgerskap i et pluralistisk samfunn – Hvordan kan ideelle og kommersielle velferdsaktører bidra?N/AN/A22.06.2021
309851UNIVERSITETET I SØRØST-NORGEPå sporet - et innovasjonsprosjekt for utvikling av nye måter å øke innvandreres deltakelse i arbeidslivetN/AN/A22.06.2021
309850INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNINGInkludering av barn og unge i frivilligheten (UNGFRI)N/AN/A22.06.2021
309809Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskapBarns medvirkning i Fylkesnemndenes beslutningsfattingN/AN/A22.06.2021
309506Sosiologisk instituttAvmakt og medbestemmelse for fagforeninger i et arbeidsliv i endringN/AN/A22.06.2021
309467UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITETHelseIntro – en studie om helseperspektivet i introduksjonsprogrammet for flyktningerN/AN/A22.06.2021
309460OSLOMET - STORBYUNIVERSITETETArbeidsinkludering i bydel Søndre Nordstrand - forprosjektN/AN/A22.06.2021
309446UNIVERSITETET I BERGENExposure to epoxy resin systems and hypersensitivity among workers in the surface coating industryN/AN/A22.06.2021
309411NTNU Det humanistiske fakultetFlyktninger med svake lese- og skriveferdigheter: Utfordringer og kunnskapsbehovN/AN/A22.06.2021
309221STIFTELSEN FRISCHSENTERET FOR SAMFUNNSØKONOMISK FORSKNINGField Experiments to improve integration, trust, and gender equalityN/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 04.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.