Forprosjekt til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt innenfor velferd, arbeidsliv og migrasjon

Gjennomført
Se Resultat

Formål

Formålet med utlysningen er å stimulere til samarbeid mellom forskningsmiljøer og samarbeidspartnere om å løse eller håndtere samfunnsutfordringer som er sentrale innenfor programmet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM). Forprosjekter skal utvikle kompetanse- og samarbeidsprosjekter som etter planen vil bli lyst ut med søknadsfrist 16. september 2020.

Viktige datoer

14 aug 2019

Åpen for søknad

25 sep 2019

Søknadsfrist

01 jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01 jun 2020

Seneste tillatte prosjektstart

16 sep 2020

Planlagt frist for hovedutlysningen

30 sep 2020

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 9 300 000
Tildelte midler
Kr 2 400 000
Mottatte søknader
38
Innvilgede søknader
10

Innvilgede søknader

Prosjektnummer
Prosjekttittel
Organisasjon/bedrift
309863Aktivt medborgerskap i et pluralistisk samfunn – Hvordan kan ideelle og kommersielle velferdsaktører bidra?INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING
309851På sporet - et innovasjonsprosjekt for utvikling av nye måter å øke innvandreres deltakelse i arbeidslivetUNIVERSITETET I SØRØST-NORGE
309850Inkludering av barn og unge i frivilligheten (UNGFRI)INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING
309809Barns medvirkning i Fylkesnemndenes beslutningsfattingInstitutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
309506Avmakt og medbestemmelse for fagforeninger i et arbeidsliv i endringSosiologisk institutt
309467HelseIntro – en studie om helseperspektivet i introduksjonsprogrammet for flyktningerUNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
309460Arbeidsinkludering i bydel Søndre Nordstrand - forprosjektOSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
309446Exposure to epoxy resin systems and hypersensitivity among workers in the surface coating industryUNIVERSITETET I BERGEN
309411Flyktninger med svake lese- og skriveferdigheter: Utfordringer og kunnskapsbehovNTNU Det humanistiske fakultet
309221Field Experiments to improve integration, trust, and gender equalitySTIFTELSEN FRISCHSENTERET FOR SAMFUNNSØKONOMISK FORSKNING