AURORA og DAAD – forskerutveksling til nytt samarbeid mellom Norge-Frankrike og Norge-Tyskland

Gjennomført
Se Resultat

Formål

AURORA og IS-DAAD skal bidra til å etablere og utvide kontakten mellom norske utdannings- og forskningsorganisasjoner og tilsvarende organisasjoner i Frankrike og Tyskland. Formålet er å styrke det europeiske forskningssamarbeidet under Horisont Europa. Forskere fra Norge kan få støtte til korte opphold i henholdsvis Frankrike eller Tyskland for å starte opp og utvikle felles nye forskningsprosjekter.

Viktige datoer

14. aug 2019

Åpen for søknad

25. sep 2019

Søknadsfrist

01. jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 3 500 000
Tildelte midler
Kr 1 900 000
Mottatte søknader
48
Innvilgede søknader
25

Innvilgede søknader