Selma Gudmundsen: "Selvfremstillingens troverdighet"

Selma Gudmundsen vant pris for sitt prosjekt "Selvfremstillingens Troverdighet"! Der hun gjorde en sammenlignende analyse av hvordan forfatterne av de virkelighetslitterære bøkene "Før jeg brenner ned" og "Om våren" på ulike måter etablerer tillit til leseren.

Navn: Selma Gudmundsen

Pris: Bronse i klassen for humanistiske fag 2020

Skole: St. Olav videregående skole 

Les oppgaven: "Selvfremstillingens Troverdighet"

En sammenlignende analyse av hvordan forfatterne av de virkelighetslitterære bøkene "Før jeg brenner ned" og "Om våren" på ulike måter etablerer tillit til leseren.