Konkurranseregler

Regler for å delta i konkurransen Unge forskere.

Aldersgrenser 

 • Konkurransen er for ungdom fra 13 til og med 19 år. Det vil si: Du må ha fylt 13 år senest ved leveringsfristen og ikke fylt 20 år før den norske finalen. I 2020 er den norske finalen satt til 24. april.
 • Før den norske finalen, kan du ikke ha fullført ett år med høyere utdanning. 
 • Aldersgrensene er satt på grunn av regler for deltakelse i internasjonale konkurranser.

Prosjektet

 • Du kan delta alene eller i gruppe på to eller tre
 • Det er ingen begrensninger i valg av tema og fag.
 • Prosjektet ditt vil konkurrere i én av følgende tre klasser: klassen for naturvitenskap og teknologi, klassen for humanistiske fag (inkluderer samfunnsfag) eller klassen for ungdomsskole. 
 • Oppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. 
 • Innsendte bidrag kan ikke publiseres mens de er inne til bedømmelse.
 • Arbeidet må ikke tidligere ha vært premiert i noen norsk eller utenlandsk konkurranse
 • Etter leveringsfristen har juryen og Forskningsrådet rett til å publisere innsendte bidrag under forutsetning av at deltakerens navn oppgis.

Priser og premier

 • Juryens avgjørelse er endelig
 • Det kreves personlig oppmøte i finalen for å motta priser.
 • Du må være norsk statsborger eller ha bodd fast i Norge det siste året for å delta og motta priser.
 • Du må også ha norsk personnummer eller et D-nummer for å motta pengepriser eller få refundert utgifter i forbindelse med finale og reiser.