Konkurranseregler

Regler for å delta i konkurransen Unge forskere.

Aldersgrenser 

 • Konkurransen er for elever i ungdomsskole og videregående skole og med en øvre aldersgrense på 20 år. Vær oppmerksom på at bidrag fra elever som har fylt 20 år før den norske finalen 22. april kan være ekskludert fra å delta i enkelte internasjonale konkurranser på grunn av egne aldersgrenser for disse.
  (Tidligere har vi ikke tillatt bidrag fra elever som har fylt 20 år før den norske finalen. For 2022 har vi valgt å tillate at disse deltar og konkurrerer om pengeprisene i den nasjonale konkurransen, men ikke i konkurransen om spesialpriser/reisepriser med andre aldersgrenser)
 • Før den norske finalen, kan du ikke ha fullført ett år med høyere utdanning. 
 • Aldersgrensene er satt på grunn av regler for deltakelse i internasjonale konkurranser.

Prosjektet

 • Du kan delta alene eller i gruppe på to eller tre
 • Det er ingen begrensninger i valg av tema og fag.
 • Prosjektet ditt vil konkurrere i én av følgende tre klasser: klassen for naturvitenskap og teknologi, klassen for humanistiske fag (inkluderer samfunnsfag) eller klassen for ungdomsskole. 
 • Oppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. 
 • Innsendte bidrag kan ikke publiseres mens de er inne til bedømmelse.
 • Arbeidet må ikke tidligere ha vært premiert i noen norsk eller utenlandsk konkurranse
 • Etter leveringsfristen har juryen og Forskningsrådet rett til å publisere innsendte bidrag under forutsetning av at deltakerens navn oppgis.

Priser og premier

 • Juryens avgjørelse er endelig
 • Det kreves personlig oppmøte i finalen for å motta priser.
 • Du må være norsk statsborger eller ha bodd fast i Norge det siste året for å delta og motta priser.
 • Du må ha norsk personnummer eller et D-nummer for å motta pengepriser eller få refundert utgifter i forbindelse med finale og reiser. 
 • For å få utbetalt pengepriser må du ha din egen, personlige bankkonto. Prisen utbetales i NOK og vi dekker ikke eventuelle gebyrer for å overføre til utlandet. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 08.59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.