149 prosjekter deltar i Konkurransen Unge forskere 2021

Det kom inn 149 prosjekter til fristen i årets konkurranse. Nå starter juryens arbeid med å plukke ut de beste prosjektene.

Illustrasjon av hånd som holder papirer mot lilla bakgrunn med prikker og streker i blått, rødt og grønt
149 prosjekter er sendt inn til årets konkurranse. Ill.: Shutterstock

Fristen for å levere inn til Konkurransen Unge forskere var 1. februar. 149 prosjekter ble levert inn. Her er noen fakta om årets deltakere: 

  • 77 av prosjektene er innenfor humanistiske fag og samfunnsfag, mens 72 er innenfor naturvitenskap og teknologi
  • 132 av forskningsprosjektene er sendt inn av elever i videregående, mens 17 av prosjektene er fra ungdomsskoleelever
  • 54 % av deltakerne er jenter og 46 % av er gutter
  • Deltakerne kommer fra 21 ulike skoler
  • De tre fylkene med flest deltakere er: Rogaland, Vestland og Oslo

Finale i april

Juryen skal nå lese alle prosjektene og vurdere hvem som kommer til finalen der de kan vinne både pengepremier og deltakelse i internasjonale konkurranser. I år blir det en digital finale den 23. april. 

Dette er juryen i Konkurransen Unge forskere: 

  • Maria Vetleseter Bøe (juryleder), førsteamanuensis i fysikkdidaktikk, Universitetet i Oslo
  • Hanne Hagtvedt Vik, professor i internasjonal historie, Universitetet i Oslo
  • Tor Carlsen, seksjonssjef Botanisk hage, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
  • Arnfinn Haagensen Midtbøen, førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
  • Kjerstin Aukrust, førsteamanuensis - fransk litteratur og kulturkunnskap, Universitetet i Oslo

Juryen benytter også fagkonsulenter fra universiteter og høgskoler i sitt arbeid.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. desember 2023, 23:23 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.