Verktøy for kritisk tenkning og nye læreplaner

Konkurransen Unge forskere kan være til hjelp for deg som lærer. De nye læreplanene for ungdomsskole og videregående skole har kritisk tenkning som et temaområde, og Unge forskere kan være en inspirasjon og et mål for elevprosjekter.

Konkurransen Unge forskere kan brukes som et verktøy for undervisning i kritisk tenkning og for å nå målene i de nye læreplanene.

Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.

Overordnet del, 1.3

Nyere forskning viser at et flertallet av norske 8.-klassinger verken gjør reelle vurderinger av teksters troverdighet, eller begrunner sine synspunkter. Å lage et eget forskningsprosjekt vil gi god trening i å forstå hvordan faktabasert kunnskap kan bli til.

Lær av en lærer

Elevene må melde seg på selv, men veiledning fra lærer vil hjelpe dem til å lage et godt prosjekt. Her forteller en lærer hvordan hun gjør det:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. oktober 2022, 04.00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.