Hvordan delta i Unge forskere

Gjennomfør et forskningsprosjekt om et tema du velger selv, meld deg på og send inn en rapport før fristen i februar. Etter fristen velger en jury ut finalister som får delta i en nasjonal finale i Oslo.

1. Finn ut om du kan delta

Du må være minst 13 og maks 19 år for å delta i konkurransen. 

Du kan delta med prosjekter i alle fag, f. eks. naturfag, matematikk, teknologi, litteratur og historie. 

Les reglene før du starter.

2. Gjennomfør et forskningsprosjekt

Finn en problemstilling å forske på. Velg noe du virkelig er nysgjerrig på eller finn et problem du vil løse!

Du velger selv fag og tema, men det skal være et forskningsprosjekt der du  bruker vitenskapelige metoder for å finne svar på problemstillingen din.

Les mer hvordan du kan gjennomføre et forskningsprosjekt.

3. Meld deg på

 • Frist for å melde seg på er 1. februar hvert år. 
 • Legg merke til at påmeldingsfristen er bare to uker før du skal levere inn.
 • Du bør ha tema eller tittel klart når du melder deg på.
 • Du kan melde deg på med flere prosjekter, men bare ett prosjekt per påmelding.

4. Send inn forskningsrapporten

 • Neste frist for å sende inn er 1. februar 2020. 
 • Rapporten skal sendes på e-post til Unge forskere.
 • Etter fristen starer en jury arbeidet med å vurdere alle de innsendte bidragene.

5. Kommer du til finalen?

 • Deltakerne bak de beste prosjektene får en invitasjon til en nasjonal finalesamling over to til tre dager i Oslo.
 • Finalister må lage en plakat som presenterer prosjektet
 • Finalister stiller ut prosjektplakaten og presenterer det muntlig for juryen og andre besøkende.
 • Prisutdeling foregår samtidig som finalesamlingen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mars 2023, 01.16 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.