Gjennomførte evalueringer

Alle Forskningsrådets evalueringer kan søkes opp i publikasjonsdatabasen vår via lenken nedenfor. Nedenfor finner du også en oversikt over de evalueringene som er avsluttet de siste to årene.

For å finne tidligere evalueringer, gå til Forskningsrådets publikasjonsdatabase. Merk at for noen evalueringer finnes det også underrapporter.

I tabellen under finner du en liste over evalueringer som er avsluttet de to siste årene. Bruk tittelen i høyre kolonne for å søke på hoved- og eventuelle underrapporter i publikasjonsdatabasen.

Type evaluering

Tema og lenke til hovedrapport

Rapport
levert

Tittel til søk i publikasjons-databasen/rapporten

 

 

Evalueringer av egne virkemidler og av forskningssentre

 

 

 

 

 

 

 

 

Lange spor - velferd og arbeidsliv

2019  

GenØk - Senter for biosikkerhet

2019  

Resultatmåling av brukerstyrt forskning

 

2017 Resultatmåling av brukerstyrt forskning

BIONÆR

2018 Undersøkelse av nytten av BIONÆR-programmet for forskning, næringsliv og forvaltning

Effekter av FRIPRO

2018 Analyse av hvilken effekt tildeling av FRIPRO-midler har på forskernes vitenskapelige produksjon

LATINAMERIKA (pdf)

2018 LATINAMERIKA-rapporten

SFI-ordningen

2018 Evaluation of the Scheme for Research-based Innovation (SFI)

FORSKERSKOLE-ordningen

2018  

Sentre for fremragende forskning (SFF III)

2018  

Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM)

2018 Evaluation - Centre for Molecular Medicine Norway

STIM-EU/PES

2019 Evaluation STIM-EU and PES2020

FRAM-senteret

2019 The FRAM – High North Research Centre for Climate and the Environment
Evalueringer av politiske reformer og tiltak Pensjonsreformen 2018  
Fag- og tematiske evalueringer Samfunnsvitenskapelig forskning 2018 Evaluation of the Social Sciences in Norway
Utdanningsforskning 2018 Evaluation of Norwegian Education Research
Instituttevalueringer Primærnæringsinstituttene 2018 Evaluering av primærnærings-instituttene

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mars 2023, 23.30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.