Søkeresultater

Viser 81-90 av 111 treff

SAMKUL - Fra beredskap til redskap

sektorpolitiske prioriteringer: FUGE, HAVBRUK, NANOMAT, NORDKLIMA, PETROMAKS, RENENERGI og VERDIKT. Alle ... RENENERGI, NORKLIMA, VERDIKT, FUGE, PETROMAKS og NANOMAT, og ambisjonen er at SAMKUL-perspektiver bør kunne

Årsrapport 2003 - Del I: Forskningsstrategisk rapport ; Del II: Departementsvise rapporter

programmer: • FUGE- Funksjonell genomforskning • NANOMAT – Nanoteknologi og nye materialer • HAVBRUK – en ... innen programmet Nanoteknologi og nye materialer (NANOMAT) er imidlertid godt. Programmet har avsatt noen

Statusrapport - Forskningssamarbeidet Norge-EU. Midtveis i 6. rammeprogram

Forskningssamarbeidet Norge - EU Midtveis i 6. rammeprogram Statusrapport pr. 31.12.2004 ... Europe and China Nederland (KNAW-vitenskapakademi) NANOMAT (Nanoteknologi og nye materialer) oa. materialrelatert

Nukleære virksomheter ved Institut for energiteknikk - IFE

funksjonelle materialer innen Norges forskningsråds NANOMAT program3. JEEP II på Kjeller er derfor sentral ... prosjekter/aktiviteter innen Norges forskningsråds NANOMAT program vil også reduseres betydelig. En eventuell

Årsrapport 2012 - Forskningsrådet

sammenheng med at avslutning av programmene FUGE og NANOMAT. Bevilgningene går i stor grad til universitets- ... etablert (BIOTEK2021 og NANO2021) etter FUGE og NANOMAT som ble avsluttet i 2011 etter en tiårig programperiode

Room for increased ambitions. Governing breakthrough research in Norway 1990-2013

Room for increased ambitions? Governing breakthrough research in Norway 1990 – 2013 Report to ... 2009 and the ensuing evaluations of FUGE and NANOMAT). We have already mentioned the ‘success stories’

Basic Physics Research in Norway. An evaluation

rojects and coordinated many programmes  e.g. NANOMAT, STORFORSK. The group has participated in two  ...  The group and the nano initiative are quite well funded by RCN (NANOMAT and  GASSMAKS programme) and the Bergen Resear

Veien videre for IKT-satsing i Forskningsrådet

Veien videre for IKT-satsing i Forskningsrådet Rapport Divisjon for innovasjon ... nanoteknologi gjennom de Store programmene FUGE og NANOMAT (nå omdannet til BIOTEK2021 og NANO2021). Forskningsinnsatser

Final report - RENERGI Clean Energy for the Future - from vision to true alternative!

Programme Final report – RENERGI Clean Energy for the Future – from vision to true alternative! ... programme on Nanotechnology and New Materials (NANOMAT), which has been important partner in this area

Midterm evaluation of ten National Research Schools

Division of Science Mid-term evaluation of ten National Research Schools Report submitted ... 2009 with funding (through 2013) from the RCN’s NANOMAT programme. Drawing on the strengths of the partner