Utdanningsinstitusjonene tilbyr praktisk veiledning i søknadsprosessen

STUD-ENT henvender seg til studenter med forretningsideer som de har utviklet gjennom studietiden. Studentene har som intensjon å starte en bedrift og med dette som utgangspunkt kontakter de utdanningsinstitusjonen, utvikler et prosjektteam og skriver søknaden. Forretningsideen tilhører studentene. Utdanningsinstitusjonen støtter prosjektet, og samarbeidet skal bidra til å styrke entreprenørskapskulturen ved utdanningsinstitusjonen.

Flere av utdanningsinstitusjonene har egne STUD-ENT kontakter som bistår med praktisk veiledning i søknadsprosessen. Ta kontakt for å lære mer om hvordan de kan hjelpe:

Les mer om Studententreprenørskap her.