Utdanningsinstitusjonene tilbyr praktisk veiledning i søknadsprosessen

STUD-ENT henvender seg til studenter med forretningsideer som de har utviklet gjennom studietiden. Studentene har som intensjon å starte en bedrift og med dette som utgangspunkt kontakter de utdanningsinstitusjonen, utvikler et prosjektteam og skriver søknaden. Forretningsideen tilhører studentene. Utdanningsinstitusjonen støtter prosjektet, og samarbeidet skal bidra til å styrke entreprenørskapskulturen ved utdanningsinstitusjonen.

Flere av utdanningsinstitusjonene har egne STUD-ENT kontakter som bistår med praktisk veiledning i søknadsprosessen. Ta kontakt for lærestedet ditt, for eksempel et studentkontor, studentorganisasjoner som Insj og Spark eller snakk med en professor eller andre ved lærestedet som kan gi deg råd.
Du finner også mye informasjon på Studentinnovasjon – Muliggjør neste generasjon gründere.

Les mer om Studententreprenørskap her.