Vi støtter prosjekter som er tydelige på hva de vil oppnå

STUD-ENT ordningen skal bidra til at flere suksessbedrifter baserer seg på kunnskap studenter har ervervet gjennom studiet sitt, og slik styrke entreprenørskapskulturen ved universiteter og høyskoler.

Et STUD-ENT-prosjekt skal redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i studentdrevne forretningsideer. Målet ved sluttført prosjekt er at de mest kritiske spørsmål og usikkerheter er avklart slik at neste ledd i kommersialiseringsprosessen utløses.

Prosjektsøknaden må være tydelige på hva som er gjort i forkant, hvorfor prosjektet er viktig, hva som vil utløses ved et vellykket prosjekt og forventet langsiktig verdiskaping. Hovedmålet for prosjektet skal beskrive hva som søkes oppnådd, avklart eller utløst ved prosjektslutt knyttet til både tekniske- og kommersielle aspekter. Arbeidspakkene i prosjektplanen må ha en kobling opp mot viktige og beslutningskritiske momenter med tilhørende målbare milepæler og leveranser. Prosjektet skal være milepælsstyrt og markedsorientert knyttet til hva som kan defineres som suksessfulle resultater og hvordan dette bidrar til å utløse neste trinn i kommersialiseringsprosessen.

Les mer om Studententreprenørskap her.