Ofte stilte spørsmål

På denne siden finner du svar på spørsmål som ofte stilles av søkere til studententreprenørskap (STUD-ENT).

Kan utdanningsinstitusjonene støtte flere prosjekter?

Må studentene studere ved institusjonen som støtter prosjektet?

Hvordan kan søker styrke søknaden med intensjonserklæringer?

Får søkere en tilbakemelding på søknaden?

Hva om søker er uenig i tilbakemeldingen på søknaden?

Hvorfor beskrive en prosjektplan når planer ofte endres underveis?

Hva kjennetegner prosjekter som ikke når opp i konkurransen?

Kan man få støtte fra Innovasjon Norge og STUD-ENT?

Kan man få støtte fra andre finansieringskilder og STUD-ENT?

Hvordan utbetales støtten og hva er rapporteringskravene?

Er det noe spesielt ph.d.-studenter bør være oppmerksomme på?

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. januar 2022, 00.31 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.