Ofte stilte spørsmål

I utlysningen finner du detaljert informasjon om alle krav til STUD-ENT prosjektsøknaden. På denne siden finner du svar på spørsmål som ikke er dekket i utlysningsteksten, og som oftest stilles av studenter som ønsker å søke- eller som har søkt STUD-ENT.

Kan utdanningsinstitusjonene støtte flere prosjekter?

Må studentene studere ved institusjonen som støtter prosjektet?

Hvordan kan søker styrke søknaden med intensjonserklæringer?

Får søkere en tilbakemelding på søknaden?

Hva om søker er uenig i tilbakemeldingen på søknaden?

Hvorfor beskrive en prosjektplan når planer ofte endres underveis?

Hva kjennetegner prosjekter som ikke når opp i konkurransen?

Kan man få støtte fra Innovasjon Norge og STUD-ENT?

Kan man få støtte fra andre finansieringskilder og STUD-ENT?

Hvordan utbetales støtten og hva er rapporteringskravene?

Kontakt utdanningsinstitusjonene for veiledning