STUD-ENT-ordningen mobiliserer til entreprenørskap blant studenter og bidrar til å styrke entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren. Mange universiteter og høyskoler jobber allerede aktivt med å støtte studentdrevne forretningsideer. STUD-ENT bidrar til å synliggjøre de mest lovende studentideene, styrke gjennomføringsevnen til prosjektene samt fremme studenter som rollemodeller for entreprenørskapskultur. Prosjektsøknader må kunne vise til forretningsideer som er kommet ut av lovende forskningsresultater eller kunnskap studentene har ervervet gjennom studiet. Den økonomiske støtten skal brukes til å redusere teknologi- og konsept risiko for å avklare usikkerhet som hindrer prosjektet i å komme videre i kommersialiseringsprosessen. Ordningen er en del av FORNY2020-programmet i Forskningsrådet, et virkemiddel som skal styrke og skape nytt kunnskaps- og forskningsbasert næringsliv i Norge.

Prosjektbanken

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken for kommersialiseringsprosjekter.

Se prosjektene

ble bevilget til prosjekter i 2019

18millioner kroner

Kontaktpersoner

Miriam Meling

Eirik Fosse

Dette skjer i STUD-ENT

01 jan 2020

Åpent for søknadsinnsending

12 feb 2020

Søknadsfrist

13 feb 2020

Kontroll av søknader opp mot formelle krav

28 feb 2020

Eksperter vurderer søknader (trinn 1)

13 mar 2020

Søkere får beskjed om de kommer videre til panelpresentasjon (trinn 2)

24 mar 2020

Panelpresentasjoner, dag 1 (trinn 2)

25 mar 2020

Panelpresentasjoner, dag 2 (trinn 2)

15 apr 2020

Beslutning om tildeling av midler gjøres i løpet av april

01 mai 2020

Tidligst tillatte prosjektstart

01 okt 2020

Senest tillatte prosjektstart

30 sep 2021

Senest tillatte prosjektslutt

Dette skjer i STUD-ENT